Interpretační seminář 3

2. ročník

Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Každý seminář vyžaduje domácí přípravu v podobě zpracování zadaného pramene a opakování probrané látky.
Zápočet je udělován na základě docházky, průběžného plnění povinností při práci v semináři a výsledku závěrečného opakovacího testu.
Osnova:1. Starověk a antika dějiny a myšlení 2. Středověk dějiny a myšlení 3. Novověk dějiny a myšlení 4. Devatenácté století dějiny a myšlení 5. Dvacáté století dějiny a myšlení 6. Současnost I: náboženství hlavní etické výzvy soudobé společnosti 7. Současnost II: kulturní rozmanitost hlavní etické výzvy soudobé společnosti 8. Současnost III: válečné konflikty hlavní etické výzvy soudobé společnosti 9. Současnost IV: manipulace s člověkem hlavní etické výzvy soudobé společnosti.