Dějiny duchovní kontroly a represe

Doplňkové

Úvodní prvek:

DDKR

Předmět poskytne historický přehled vzniku, dějin a konečně přeměně dvou mocných institucí, které významně ovlivnily evropské dějiny od 13. prakticky až do 20. století. Na konkrétních případech (např. aféra Galileo) budeme analyzovat mechanismy jejího fungování a role, které hrála v evropské společnosti. Od 16. století přebírá dohled nad náboženskou konformitou novověký stát. Závěrem zmíníme analogické mechanismy kontroly myšlení v totalitních režimech 20. století.

Osnova předmětu: 1) náboženství a represe, „černá legenda“ inkvizice, 2) biskupské lokální vyhledávání kacířů, 3) zrození centralizované papežské inkvizice, 4) cíle a metody středověké inkvizice, 5) pozdně středověké proměny instituce, 6) reformace a vznik kongregace Indexu, 7) španělská inkvizice a případ Galileo, 8) inkvizice a Index v moderní době, 9) absolutní stát přejímá dohled, 10) moderní dědicové kontroly myšlení.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: ince.docx

Úvodní prvek:

DDKR