Borders & Dialogue

Borders & Dialogue

Smysl projektu

Smysl projektu

Broumovsko (na české) a jižní část Slezska (na polské straně hranic) společně prošly těžkou minulostí. Region je dnes „socio-ekonomickou periferií“ s mnoha obtížemi od vyšší nezaměstnanosti, přes nepříznivé populační trendy až po slabou a nejasnou regionální identitu obyvatelstva na polské i české straně hraniční linie.

Projekt Borders & Dialogue se věnuje studiu minulosti a současnosti obou regionů, snaží se otevřít diskuzi ohledně regionální kulturní identity prostřednictvím partnerství mladých Čechů a Poláků. Podporuje či navazuje spolupráci a společný polsko-český dialog nejen místních Čechů a Poláků, ale i univerzitních studentů z Opole a Hradce Králové.

Co máme v plánu

Co máme v plánu

Těšíme se na workshopy, přednášky, diskuze, výlety, setkání s místními polskými a českými umělci, vznik a prezentaci putovní výstavy, vysázení aleje stromů, o níž doufáme, že bude podél přeshraniční cesty projekt ještě dlouho připomínat.

Partnerem projektu je Opolská univerzita, Katedra sociologie (obor Interkulturní komunikace), pl. Kopernika 11a, Opole, Polská republika, www.uni.opole.pl/en
Koordinátorem projektu je Luděk Jirka ludek.jirka@uhk.cz

Grantová podpora

Grantová podpora

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.