Sázení stromků na polsko-českých hranicích

Luděk Jirka

Úvodní fotka:

Sázení stromků na polsko-českých hranicích

Borders & Dialogue

26/10/2021

Vyvrcholením celého workshopu bylo sázení stromků na hranicích mezi Českem a Polskem a to konkrétně na hraničním přechodu Studená voda – Radków. Původním záměrem bylo vysázet stromky na hraničním přechodu Otovice – Tlumaczów, ovšem tento úsek byl kvůli terénu nevhodný. Vysázené stromky na přechodu Studená voda – Radków symbolizují česko-polskou spolupráci a snad budou stromky znamenat nejen společné lopocení se s lopatami a krumpáči, ale také budování partnerství mezi University of Opole a Univerzitou Hradec Králové. Poděkování patří také Danielu Hečkovi z Martínkovic a Evě Dittrichové z Božanova, kteří nám významně pomohli nejen logisticky (dovozem stromků a přípravou sázení), ale také radami během samotné akce.

Fotografie 1-15 Luděk Jirka, fotografie 16-18 jsou od Daniela Hečka.

Úvodní fotka:

Sázení stromků na polsko-českých hranicích