Antropologie a symbolika odívání

Doplňkové

Úvodní prvek:

ASO

Předmět představuje oděv jako kulturní univerzálii v určitých aspektech či principech společnou všem lidem, a zároveň jako specifikum s kulturně, historicky, sociálně či individuálně podmíněnou různorodostí. Pozornost bude věnována souvislostem životního a oděvního stylu v dějinném přehledu, s důrazem na evropský kontext od antiky po současnost. Dále konkrétní podobě a proměnám, významu a symbolické funkci. Předmět stojí na pomezí historie, dějin lidského myšlení, dějin umění a etnografie.

Cílem je syntetizujícím způsobem utřídit a doplnit stávající znalosti zejména z oblasti historie, dějin umění, dějin lidského myšlení, etnografie. A na základě konkrétních příkladů dojít k interdisciplinárnímu, holistickému porozumění transkulturně platných principů i vnitřní a jedinečné logiky symbolů, významů a funkcí konkrétního sociokulturního systému.

Osnova předmětu: 1) praktická ochranná funkce oděvu, 2) symbolická proměna z „přírodního“ tvora v kulturní bytost: „je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka“, 3) symbol omezení individuality či sebeprezentace a osobní kreativity, 4) interkulturní kontext: paradoxy v normách krásy, 5) kulturní šok z odlišného vizuálního dojmu, jiných oděvních konvencí, 6) komunikace a orientace, 7) výpověď o sociálním statusu, 8) oděv přesahující vlastní sociální postavení a finanční možnosti, oděvní pořádky, 9) šaty jako veřejná prezentace politické, rodové či regionální příslušnosti: odlišení od „druhých“, 10) veřejná prezentace náboženského přesvědčení, 11) oděv a přechodové rituály, 12) záměrně výstražné znamení, 13) nelichotivá symbolika, donucení a negativních sankce uplatňované vůči konkrétní etno/socio/kulturní skupině, 14) zdůraznění fyzické krásy či sexuální symboliky a jejich zahalení, 15) zdůraznění či popření přirozenosti lidského těla, svoboda pohybu či upjatost, 16) „pro krásu se musí trpět“: módní nepohodlí, 17) barvy a lidé: univerzální fyziologie vnímání barvy, 18) interkulturní odlišnosti: různé pojmy a kategorie barevnosti v rámci různých socio-kulturních systémů, 19) barevný koncept jako obvykle nereflektovaná součást naší kultury, 20) kulturně podmíněné interpretace: symboly, významy, 21) neverbální komunikace, 22) základní a komplementární barvy dle euro-americké kulturní interpretace.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: apo.docx

 

Úvodní prvek:

ASO