Diplomový seminář 2

Magisterské

Druhé fáze diplomového semináře bude zaměřena na heuristickou fázi přípravy diplomového projektu. Kurz bude zaměřen na představení databází pro vyhledávání informačních zdrojů (knihovny, elektronické databáze) a základních typů pramenů.
Hlavní náplní semináře budou studentské prezentace a diskuze nad informačními zdroji k jednotlivým projektům. Cílem semináře je, aby si každý student zpracoval dostatečně široký přehled zdrojů pro svůj diplomový projekt.

Hlavní témata – osnova:
– Představení hlavních databází odborných časopisů ve společenských vědách
– Vyhledávání textů v elektronických databázích
– Prezentace dalších nástrojů pro práci s informacemi v akademické oblasti
– Etické zásady pro nakládání se zdroji při vědecké práci
– Prezentace informačních zdrojů k diplomnímu projektu

BURDA, František. On Transcultural Communication. A challenge to the Global Thinking. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.