Diplomový seminář 1

Magisterské

Úvodní diplomový seminář je zaměřen na orientaci studentů v různých paradigmatech programu Transkulturní komunikace a volbu vlastního tématu diplomového projektu. Na aktivitách v semináři se proto budou podílet i ostatní vyučující, kteří studentům systematicky představí vlastní přístup k transkulturní komunikaci a možná témata pro zpracování závěrečné diplomní práce.
Studenti budou zároveň v průběhu semestru rozpracovávat a prodiskutovávat svá vybraná témata. Součástí semináře proto bude prezentace základních obrysů každého diplomního projektu s následnou oponenturou.

Hlavní témata – osnova:
– Přístupy ke studiu transkulturality
– Volba tématu diplomového projektu
– Workshop – Individuální konzultace s pedagogy
– Zásady pro prezentování projektu
– Zásady pro reakce na připomínky oponentů

BURDA, František. On Transcultural Communication. A challenge to the Global Thinking. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.