Bohové, mýty a hrdinové v klasické hudební tvorbě

Doplňkové

Úvodní prvek:

BOMY

Student získá základní přehled o vlivu vybraných hudebních děl inspirovaných zmíněnými tématy na kulturní i veřejný život společnosti v dějinách.
Obsah předmětu:
1. Obecné uvedení do kurzu. Představení koncepce, seznámení se základní terminologií.
2. Antické mýty a hrdinné eposy v operní tvorbě baroka. Módní trend a „únik“ do idealizovaného světa „dokonalosti“.
3. Antičtí hrdinové v hudbě od romantismu po současnost.
4. Hrdinní králové Xerxés a Nabuabnesar II.: inspirace pro skladatele napříč staletími.
5. Židé v opeře.
6. Národní školy I.: revitalizace národních legend a mýtů jako jeden z prostředků národního sebeurčení.
7. Národní školy II.: starogermánské mýty v tvorbě Richarda Wágnera jako nástroj politické ideologie.
8. Národní školy III.: Skandinávie a její hrdinové.
9. Národní školy IV.: České báje a legendy v tvorbě vybraných hudebních skladatelů.
10. Závěrečné shrnutí kurzu, kolokvium.

Úvodní prvek:

BOMY