Etická východiska transkulturní komunikace 3: Bioetika

2. ročník

ETI3

Kurz se zabývá vybranými etickými otázkami počátku, průběhu a konce života člověka. Studenti se v průběhu kurzu seznámí s vybranými tématy bioetiky. Na základě předložených faktů si budou utvářet vlastní názor na vybraná témata a budou schopni o nich diskutovat.

Osnova předmětu: 1) Lidský život (hodnota lidského života, člověka a osoba - rozdílnost pojetí), 2) Vymezení a východiska bioetiky, 3) Počátek lidského života (problematika umělého přerušení těhotenství, prenatální diagnostika, antikoncepce, sterilizace, asistované oplodnění, náhradní mateřství), 4) Genetické testování a výzkum na zvířatech a lidských subjektech, 5) Transplantační medicína a biobanking, 6) Eugenika, 7) Nové formy života, 8) Etické aspekty konce života (doprovázení lidí nevyléčitelně nemocných a umírajících, vztah k bolesti, utrpení a smrti, přerušení neúčinné léčby, eutanazie jako „asistovaná sebevražda“, péče o mrtvé tělo).

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: eti3.docx