Etická východiska transkulturní komunikace 5: Střet civilizací v globálním světě

3. ročník

ETI5

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět seznamuje se základními pokusy o uchopení světového vývoje po roce 1989, s fenomény typu terorismus, migrace, náboženské konflikty. Aktuální otázky o soužití různých civilizačních okruhů sleduje ve světle podobných krizí, kterým svět musel v minulosti čelit. Při hodnocení jednotlivých fenoménů spojených se střetem civilizací zvláště uplatňuje etická hlediska.

Absolventi kurzu by měli být schopni věcně a kriticky přistoupit k aktuálním otázkám souvisejícím s civilizačními střety. Důležitá je znalost kulturního pozadí jednotlivých kauz a jejich etických souvislostí, a schopnost aplikovat teoretické znalosti na konkrétní případy.

Osnova předmětu: 1) Francis Fukuyama a teze o konci dějin, 2) Střet civilizací Samuela Huntingtona, 3) Evropská zkušenost – náboženské války 16. stol., 4) Autorita a svoboda, 5) Islám a Západ, 6) Vznik USA a jejich role v mezinárodní politice, 7) Vývoz demokracie – realistický projekt nebo utopie? 8) Terorismus jako fenomén 20. století, 9) Stát Izrael – překážka míru na Blízkém Východě? 10) Smíšené zóny naděje – Turecko, Maroko, Egypt, 11) Rusko a pravoslavný svět, 12) Nastupující giganti – Čína a Indie, 13) Svět v 21. století – výzvy a rizika.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: eti5.docx