Etická východiska transkulturní komunikace 4: Politická a sociální etika

2. ročník

Předmět otevírá diskusi nad etickými otázkami spojenými s uspořádáním lidského společenství, především v politické a sociální oblasti. Kurz se zaměřuje na rozbor a porovnávání systémů, formulaci a analýzu etických aspektů politického a společenského života.

Cílem předmětu je seznámení se základními eticky relevantními politickými a sociálními oblastmi a tématy. Součástí kurzu je rovněž představení principů a aktuálních problémů, které mají být diskutovány, jakož i seznámení s různými politicko-filozofickými směry a argumentativními postupy. Dalším cílem kurzu je naučit studenty práci v týmu při zpracovávání odborného textu a rozvíjet jejich prezentační dovednosti. Doplňkem kurzu je nepovinný filmový seminář, kde jsou promítány a stručně rozebírány tematicky relevantní snímky.

Osnova předmětu: 1) Etika, politická a sociální etika – úvod, pojmové a obsahové vymezení, východiska, 2) Osobnost a společnost – úvod, charakteristika, 3) Dílčí systémy společnosti, 4) Principy sociální etiky, 5) Politika a politická etika, 6) Právo, politická a sociální spravedlnost, 7) Svoboda a rovnost – různá pojetí, 8) Lidská práva, 9) Etika vnitřní politiky, 10)Etika hospodářské a sociální politiky, 11) Globalizace a soudobý svět – vybraná aktuální témata jako výzvy pro soudobou politickou etiku.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: eti4.docx