Interkulturní psychologie 2: Sociální psychologie

3. ročník

INKP 2

Cílem výuky je seznámit studenty se základními pojmy, metodami, poznatky sociální psychologie a s problematikou vztahu myšlení člověka a společnosti.
Obsah předmětu: 1, předmět a metody sociální psychologie 2, postoje, postojová změna, předsudky, stereotypy 3, sociální percepce a chyby v ní, kognitivní mapa, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, kauzalita, vztahový rámec, výběrové zkreslení 4, komunikace 5, socializace, sociální skupiny, role 6, normy, hodnotový systém, internalizace norem, konformita