Základní teorie kultury 1

1. ročník

ZATK 1

Vyučující tohoto Předmětu

Předmět poskytuje základní seznámení se současnými pojetími kultury v historickém kontextu. Pojem kultury je považován za jeden z nejobtížněji definovatelných pojmů. Vzhledem k tomu, že obor transkulturní komunikace má v sobě jako architektonickou platformu právě tento pojem, je důležité, aby se jím studenti systematicky a monotematicky zabývali. Doslova před očima se nám rodí nový svět, který pohlcuje veškerý čas a prostor, člověk se tak ocitá před problémem hledání nového transkulturního porozumění. Předmět se zabývá jednotlivými rozměry konceptualizace světa na my-oni. Studenti se budou seznamovat s různými koncepty kultury v rámci třech přístupů ke kultuře: tradiční axiologické pojetí, globální antropologické pojetí a redukcionistické pojetí.

Cílem předmětu je schopnost orientace v základních antropologických teoriích, jejich kritický rozbor a aplikace stěžejních tezí. Studenti se mají seznámit s klíčovou antropologickou literaturou (klasickou i současnou) a naučit se pravidlům vypracovávání odborného textu na kulturně antropologické téma.

Osnova předmětu: 1) Metody studia kultury; 2) Evolucionistická pojetí kultury; 3) Difuzionistické teorie kultury; 4) Konfiguracionistické teorie kultury; 5) Psychologické teorie kultury; 6) Funkcionalistické teorie kultury; 7) Strukturalistické teorie kultury; 8) Neoevolucionistické teorie kultury; 9) Ekologizující teorie kultury; 10) Etnografické teorie kultury; 11) Současné trendy.

Seznam doporučené literatury najdete zde: zatk.docx