ThLic. František Burda, Ph.D.

Odborný asistent

Úvodní fotka:

ThLic. František Burda, Ph.D.

Žije s rodinou v podhůří Orlických hor. Pod názvem Ars Poetica se dlouhodobě věnuje pořádání táborů a workshopů pro dospělé v lesním doupěti Jěžkov.
V současné době propůjčuje čas především vlastní rodině, poezii, chůzi krajinou a hltavé četbě, aby se s nikým nemusel bavit.
Mezi jeho odborná zaměření patří kulturní a sociální antropologie, mimetická teorie kultury René Girarda, teorie sociální a charitativní práce, osobnostní a spirituální rozvoj (ne vlastní) aj.

Vzdělání
2008 obhájena disertační práce na téma Člověk v raném díle Karola Wojtyly, studium zakončeno Státní doktorskou zkouškou
2007 obhájena licenciátní práce na téma Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí dvacátého století a složena rigorózní zkouška
2004 – 2008 doktorské studium KTF UK Praha, obor: Dogmatická a fundamentální teologie
1999 – 2004 KTF UK Praha, obor: Katolická teologie; absolutorium v r. 2004 prací ze spirituální teologie na téma: Naděje navzdory vší beznaději v díle francouzského básníka Charlese Peguy
1998 – 1999 Teologický konvikt Litoměřice
1995 – 1998 postulát a noviciát v klášteře Ordo Frater Minimorum na Vranově u Brna, v Římě a v Massa Lubrense u Neapole
1990 – 1993 PF UK Hradec Králové, ČSFR

2009 – 2015 odborný asistent PF UHK, Katedra kulturních a náboženských studií
2008 – 2009 učitel ZSV a OV na Jiráskově gymnáziu v Náchodě
1995 Tiskař a posléze knihkupec v nakladatelství Cesta v Brně
1993 – 1995 sociální pracovník v Domově důchodců Malá Čermná u Hronova
1986 – 1993 spoluvedl a posléze vedl dětský turistický oddíl Svižník
1987 – 1993 člen a později i organizátor v hnutí Brontosaurus

1988 napsal a režíroval v PH clubu HK pořady o hudbě (Jimi Hendrix, Velvet Underground…)
1988 zakladatel samizdatového vydavatelství (Kerouac, Hrabě, odborné publikace o filmu a umění…)
1990 spoluzakladatel knižního antikvariátu v HK, až do r. 1993 jej i spoluvedl
1990 – 1993 založení a vedení filmového klubu v HK
1993 – 1999 zakládání a vedení různých volnočasových a mládežnických skupin
2001 založení a posléze vedení sdružení Quo vadis v Novém Městě nad Metují
2000 – 20011 organizace, vedení a program 13 táborů pro děti a mládež
2000 – 2004 pořádání koncertů, přednášek a divadelních představení v Novém Městě nad Metují (cca 30 akcí)
1999 – 2001 absolvování kursu komunikace v Centru dohody Praha
2005 – 2006 vedení a organizace vzdělávacího přípravného kurzu pro vedoucí dětských táborů

2008 studijní pobyt v Krakově (PAT, Jagellonská univerzita)
2004 – 2015 hlavní organizátor a přednášející každoročního sympozia Ars Poetica v Zábřezí u Dvora Králové nad Labem

Publikační činnost
Monografie
odpovědný redaktor vydání knihy Charlese Péguy “Eva”, Náchod 2003, ISBN 8090125476, 214 s.
Kol. autorů: Různé tváře chudoby, Hradec králové 2010, s. 59-67, ISBN 978-80-86472-49-2
Kol. autorů: Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí: Oftis; Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012, 978-80-7405-188-3
Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí dvacátého století. Hradec Králové 2011, 207 s. ISBN 978-80-7435-090-0
Obraz člověka ve filosofickém světě Karola Wojtyly. Ústí nad Orlicí 2011, 335 s. ISBN 978-80-7405-123-4
Naděje proti vší naději: Naděje v díle francouzského básníka Charlese Péguy, Ústí nad Orlicí 2012, 204 s. ISBN 978-80-7405-165-4 (
O násilí v kultuře. Girardovské reflexe, Ostrava 2013, 126 s. ISBN 978-80-87853-01-6
Kultura – doličný předmět perzekučního mechanismu, Ústí nad Orlicí 2013, 328 s. ISBN 978-80-7405-317-7
František Burda; Jan Hojda; Jana Karlová; Jan Sokol; Zdenka Sokolíčková: Člověk jako východisko dialogu kultur. Konceptuální předpoklady transkulturní komunikace, Ústí nad Orlicí 2013, s. 7-16; 35-49, ISBN 978-80-7405-315-3
František Burda a Pavlína Rezková: Kulturní proměny údolí Erlitztalu, Ústí nad Orlicí 2013, 176 s. ISBN 978-80-7405-318-4
Teoretická východiska praxe pomáhajících profesí, Ústí nad Orlicí 2014, 256 s. ISBN 978-80-7405-335-1
Kultura služby. Teorie a praxe, Ústí nad Orlicí 2014, 475 s. ISBN 978-80-7405-336-8 On Violence in Culture: Girardian reflections. Lublin: EL-PRESS 2014, 140 s. ISBN 978-83-86869-36-7
Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva, Ostrava 2014, 235 s. ISBN 978-80-87853-01-6

Články, studie a jiné
odpovědný redaktor vydání knihy Charlese Péguy “Eva”, Náchod 2003, ISBN 8090125476
Viktor E. Frankl: Homo Patiens, Teologické texty 4/2006, ISSN 0862-6944
Charles Péguy: naděje navzdory vší beznaději, Teologické texty 4/2006, ISSN 0862-6944
Láska jako esence u E. Fromma, Teologické texty 1/2006, ISSN 0862-6944
Poezie a křesťanská mystika v nenáboženském světě, Teologické texty 2/2007, ISSN 0862-6944
Kacířský socialismus Charlese Péguy, Teologické texty 2/2007, ISSN 0862-6944
Gianni Vattimo-Credere di credere, Teologické texty 1/2008, ISSN 0862-6944
Charles Péguy-estetika chudoby, in: Různé tváře chudoby, Hradec králové 2010, s. 59-67, ISBN 978-80-86472-49-2
Inkviziční proces s českým undergroundem, Salve: revue pro teologii a duchovní život 4/2011, s. 133-144, ISSN 1213-6301
Transcendence absurdity in: Stařec a Med, Praha 2012, s. 48-70, ISBN 978-80-262-0101-4
Nové paradigma společnosti „Bůh je mrtev“, Salve: revue pro teologii a duchovní život 1/2012, s. 19-29, ISSN 1213-6301
Multikulturalismus na lavici obžalovaných in: Kol. autorů: Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí: Oftis; Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012, 978-80-7405-188-3
Vidím, tedy interpretuji, Dolov k monografii Jan Hojda a Zbyněk Pavienský: Obraz rodiny v konceptuální fotografii, Jablonec nad Nisou 2012, s. 98-108. ISBN 978-80-8721-00-8
Světlo, prostor a čas obrazu, Salve: revue pro teologii a duchovní život 4/2013, ISSN 1213-6301
Řeč na útěku, sborník příspěvků z konference Dialog kultur VII., Hradec Králové 2013. ISBN 978-80-7435-389-5

Účast na konferencích
20.-21.10. 2010 účast na mezinárodní vědecké konferenci Chudoba – záležitost nás všech na UHK s příspěvkem Estetika chudoby v díle Charlese Péguy
26.-27.3. 2012 účast na mezinárodní vědecké konferenci Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace v HK s příspěvkem Multikulturalismus na lavici obžalovaných
22.1.-23.1. 2013 účast na konferenci Dialog kultur VII. Pedagogická fakulta UHK s příspěvkem Řeč na útěku
25.-26. 3.2013 účast na mezinárodní vědecké konferenci Člověk jako východisko dialogu kultur.Fundamentální předpoklady transkulturní komunikace na UHK s příspěvky Hledání transkulturality nebo hledání člověka? a Dignita jako fundamentální východisko transkulturní komunikace
5.3. 2014 účast na konferenci Jan Čep 2014 na FFUP v Olomouci s příspěvkem Dialogičnost existence v nezakotvené zakotvenosti člověka v kultuře
25.-26. 3. 2014 účast na mezinárodní vědecké konferenci Od člověka k člověku. Antropologická východiska služby na UHK s příspěvkem Metasociální komentář ke kulturnímu fenoménu služby
29.-30.4. 2014 účast na mezinárodní vědecké konferenci Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet – „Univerzita ako miesto dialógu“ na PFKU v Popradě s příspěvkem Humanismus lásky a zodpovědnosti

Erasmus- učitelské mobility
12.3.-15.3. 2012 přednáškový cyklus na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
8.4.-11.4. 2013 přednáškový cyklus na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie (Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko)
1.5.-6.6. 2014 přednáškový cyklus na katedře Sociologie na Univerzitě v Padově

Úvodní fotka:

ThLic. František Burda, Ph.D.