Mimetismus v kultuře

Magisterské

Předmět seznamuje se základními otázkami, které se týkají mimetické teorie kultury René Girarda, představuje základní teoretické principy mimetické teorie, upozorňuje na kulturní souvislosti projevující se v jednotlivých oblastech kultury a ovlivňující jednání a smýšlení jedinců.
Cílem předmětu je předložit nástin fungování jednotlivých mimetických mechanismů v kultuře, které ovlivňují jednání skupin i jednotlivců. Předmět poukazuje na některé způsoby, jakými lze odpovídat na otázku po způsobech formování kultur a nastiňuje konkrétní možnosti reflexe základních problémů kultury.

Hlavní témata – osnova:
– demytologizace kultu autenticity
– Girard a negativní antropologie
– mimetická touha a její role v kultuře
– náboženství a kultura
– inspirační zdroje mimetické teorie
– antropologie lidské konfliktuality
– persekuční mechanismy
– stereotypy označování
– mýtus versus antimýtus
– procesy s čarodějnicemi, židy a cikány ve světle mimetické teorie

BURDA, František. Kultura – doličný předmět perzekučního mechanismu. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013.
GIRARD, René. Generative Scapegoating. In: HAMERTON-KELLY, Robert (ed.). Violent Origins. Stanford: Stanford University Press 1987.
GIRARD, René. A Theatre of Envy. William Shakespeare. Herefordshire: Gracewing Publishing, 2000.