Metody práce s odborným cizojazyčným textem 2

Magisterské

Seminář navazuje na kurz Metody práce s odborným cizojazyčným textem 1. Bude zaměřen především na rozvoj znalostí specifické slovní zásoby spojené s diplomovými projekty studentů. Práce v hodinách bude postavena na systematické četbě odborných textů vztahujících se k jednotlivým diplomovým tématům. Součásti kurzu budou i prezentace jednotlivých projektů spojené s hodnocením jejich silných a slabých stránek a skupinovou diskuzí.
Hlavním cílem kurzu je umožnit studentům dostatečné osvojení svého projektového tématu tak, aby byli schopni jej uceleně prezentovat v písemné i ústní podobě.

Hlavní témata – osnova:
– Představení jednotlivých diplomních projektů
– vytvoření readeru anglických textů ke každému diplomnímu projektu
– vytvoření posteru pro jednotlivé diplomní projekty
– prezentace diplomního projektu

BLUE, George (ed.). Developing academic literacy. Oxford – New York: Peter Lang, 2010.
HEWINGS, Martin (ed.). Academic writing in context: implications and applications. London: Continuum, 2006.