Mor, knihtisk a humanisté: proměny mentality na přelomu středověku a novověk

Doplňkové

Úvodní prvek:

MORH

Předmět se zaměří na řadu fenoménů, které utvářely středověkou společnost v 14.až 16. století, které představuje jednu z nejdynamičtějších období evropských dějin. Morová epidemie otřese jistotami a institucemi středověké společnosti. Znejistěná, traumatizovaná společnost hledá nepřítele a pronásleduje čarodějnice či židovské obyvatelstvo, ale dokáže své krize překonat a vytváří unikátní typ náboženského humanismu nejprve v Itálii a později celé Evropě. Dochází k proměně mentality a k technickým inovacím či zámořským objevům, které mění obraz světa.

Osnova předmětu: 1) světla a stíny pozdně středověké společnosti, 2) otřes morové rány 1347-1350, 3) papežství v Avignonu,4) církev jako monarchie nebo republika: konciliarismus, 5) humanismus 15.-16. století – Erasmus Rotterdamský, 6) vynález knihtisku a intelektuální revoluce, 7) reformace a její důsledky, 8) tridentský koncil, 9) zámořské objevy a střet kultur, 10) pronásledování Židů na přelomu středověku a novověku.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: morh.docx

Úvodní prvek:

MORH