Kulturní dějiny západního mnišství

Doplňkové

Úvodní prvek:

KDZM

Předmět podává historický přehled vzniku a rozvoje mnišství a řádového života v Evropě, s důrazem na západní církev. Evropským dějinám nelze porozumět bez znalosti přínosu františkánů či dominikánů pro století 13. či jezuitů pro 16. století. Budeme sledovat vznik poustevnických komunit v Egyptě, rozvoj mnišství, proces vytvoření rytířských, vojensky organizovaných řádů. Závěrem zmíníme současné postavení řádů a současné transformace zasvěceného života. Ukázat samotné základy fenoménu řeholního života v židokřesťanské tradici, jeho vznik, rozmanité historické podoby a proměny a jeho vliv na vývoj evropské společností od starověku do dnešních dnů.

Osnova předmětu: 1) mnišství ve světle biblické a mimobiblické tradice; 2) vznik křesťanského mnišství, rané formy; 3) reforma Benedikta z Nursie; 4) vznik cisterciáků a Bernard z Clairvaux; 5) rytířské řády templářů a johanitů; 6) František z Assisi a žebravá řehole; 7) dominikáni a intelektuální revoluce; 8) jezuité a protireformační řády; 9) ženské řády a kongregace; 10) řeholní život dnesG. Bedouelle, L´histoire de l´Eglise, Paris 1997.
Seznam doporučené literatury najdete zde: temp.docx

Úvodní prvek:

KDZM