Management veřejné správy

Bakalářské

Úvodní prvek:

MVES

Studenti budou během kurzu seznámeni se základy fungování centrální a regionální veřejné správy. Zároveň budou obeznámeni se základními metodami práce ve veřejném sektoru.Studenti budou během kurzu seznámeni se základy fungování centrální a regionální veřejné správy. Zároveň budou obeznámeni se základními metodami práce ve veřejném sektoru.

Osnova předmětu: 1) Státní správa, samospráva, veřejná správa, 2) Regionální politika a regionální rozvoj, 3) Základy komunikace – s občany, s médii atd. 4) Hlasová kultura, rétorika a realizace projevu, nonverbální komunikace, psychologické aspekty, 5) Společenský protokol a společenské chování, 6) Základy managementu a marketingu, 7) Administrativa a s ní spojená problematika, 8) Ekonomické aspekty – účetnictví, daňová problematika, grantový systém atd. 9) Etika a etické zásady pracovníka ve veřejném sektoru, 10) Trestně právní otázky – odpovědnost, pravomoci, všeobecná trestí odpovědnost, 11) Personalistika ve veřejné správě. Pracovně-právní problematika.

Seznam doporučené literatury najdete zde: mves.docx

Úvodní prvek:

MVES