doc. David Bouma, Ph.D.

Docent

Úvodní fotka:

doc. David Bouma, Ph.D.

Hlavními oblastmi intelektuálního zájmu Davida Boumy jsou psychologie náboženství a křesťanská teologie, se zvláštním zaměřením na vztah mezi křesťanstvím a kritickou racionalitou.

Rád cestuje po Německu, Itálii a Slovensku.

Mezi jeho zájmy patří pasivní sport, středoevropská vína a široká rodina.

Pracovní zkušenosti
2007 – dosud PdF UHK, Katedra kulturních a náboženských studií, odborný asistent
2007 – dosud KTF UK Praha, Katedra fundamentální a dogmatické teologie, odborný asistent

Vzdělání a další specializace
2008 – 2011 CMTF UP Olomouc, Katedra systematické teologie, Distanční doktorské studium
2003 – 2007 Teologická fakulta Papežské Gregoriánské Univerzity, Řím, postgraduální specializace ve fundamentální teologii (ThLic)
1992 – 1997 KTF UK Praha, studium katolické teologie (absolutorium 1997: summa cum laude)
1991 – 1992 Teologický konvikt Litoměřice, jazyková příprava – řečtina, latina
1989 – 1991 FF UP Olomouc, obor Psychologie
1985 – 1989 Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

Vybraná bibliografie
BOUMA, D. The Category of Testimony as an axis of Fundamental Ecclesiology: The Credibility of the Church in the Work of Salvador Pié-Ninot, AUC Theologica 2017, roč. 7, č. 2, str. 75-86.
BOUMA, D. Exegeze ve službě Božímu zjevení v pojetí Klause Bergera, in: MIKULICOVÁ, M., RYŠKOVÁ, M., Myšlení o transcendenci. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, s. 161-178.
BOUMA, D. Zjevení, víra, církev: Teologické skici k úvodu do křesťanství. Ostrava: Moravapress, 2013, 82 s.
BOUMA, D. Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu, Salve: revue pro teologii a duchovní život, č. 23, 2013, s. 9-19.
BOUMA, D. Provokatér Klaus Berger: Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentální teologii. Ústí n. Orlicí: Oftis, 2011, 208 s.
BOUMA, David. The New Testament and its interpretation in the work of Klaus Berger. European Journal of Science and Theology, 2016, vol. 12, no 3, p. 21–32. ISSN 1842-8517.
BOUMA, David. Problémy se Vzkříšeným: potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena. Kostelec: Pavel Mervart, 2015, 109 s. ISBN 978-80-7465-188-5.

Zájmy
apologetika a fundamentální teologie, světová literatura a kinematografie, sport – zejména fotbal

Úvodní fotka:

doc. David Bouma, Ph.D.