Problematika sekt, destruktivních kultů a komerční manipulace

Doplňkové

Úvodní prvek:

PSDK

Sekta je v jistém ohledu „nešťastný pojem“, proto budou hned v úvodu kurzu představena terminologická upřesnění zejména s odvoláním na autority jako je: Max Weber, Peter L. Berger a H. Richard Niebuhr. Student bude uveden do problematiky psychologických, sociologických a teologických aspektů nových náboženských hnutí. Osvojí si základní typologii a taxonomii v názvu studijního předmětu uvedených jevů. Bude seznámen s limity a výhodami námi používané klasifikace pojednávaných fenoménů.

Cílem předmětu je nabídnout studentům orientaci v některých náboženských či pseudonáboženských jevech a hodnotit jejich případnou nebezpečnost. Důraz je kladen též na informace o způsobech efektivní pomoci obětem sekt, destruktivních náboženských vlivů a manipulace.

Osnova předmětu: 1) nenáboženská hnutí odvolávající se zejména na mentální a psychické možnosti člověka (např. scientologie), 2) náboženské sekty a kulty (křesťanské, východní, islámské, apokalyptické, mesiánské atd. např. Svědkové Jehovovi), 3) hnutí magická, okultní a satanistická, 4) New Age a hnutí neopohanská a mysticko-esoterická (např. astrologie)e) charakteristické znaky nebezpečných náboženských hnutí: manipulace, brainwashing, zmocňování se majetku členů, využívání jejich práce a pronásledování „odpadlíků“, 5) terapeutická metoda výstupového poradenství tzv. deprogramování (opak brainwashingu), 6) mechanismy komerční manipulace přítomné v reklamě, marketingu a fungování některých řetězců (podle určité části odborníků např. Amway).

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: psdk.docx

 

Úvodní prvek:

PSDK