Proměny života ve světovém filmu

Doplňkové

Úvodní prvek:

ZIFI

Předmět je seminářem, který volně navazuje na povinný kurz „Antropologie rodiny a příbuzenských vztahů“. Seznamuje s uměleckou reprezentací prožívání rodinných a příbuzenských vztahů v průběhu lidského života.Náplň předmětu tvoří interpretace vybraných děl české i světové kinematografie. Interpretační úsilí semináře se přitom nezaměřuje pouze na sémantiku jednotlivých děl, ale i na jejich antropologický smysl. Zejména se věnuje jejich odkazování vzhledem k mezním událostem lidského života a všímá si toho, že jednotlivé životní etapy zobrazené ve filmu odkazují k některým podstatným rysům lidské existence.

Osnova předmětu: 1) zrození a původ lidské existence (Der Lebensborn – Pramen života, 2000), 2) dětství jako totální vztah; dětský svět a jeho uspořádání (Karlík a továrna na čokoládu, 2005; Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň, 2005; Václav, 2007; Zázrak v Miláně, 1951; Kid, 1921), 3) dospívání – svoboda a zodpovědnost (Darmošlapové, 1953; Pusinky, 2007; Ochranné zbarvení, 1977), 4) láska, manželství a rodina – znovunalezení svého já ve svobodném vztahu (Romance pro křídlovku, 1966; Krátký film o lásce, 1988; Střecha, 1956; Želary, 2003; Tajnosti, 2007), 5) stárnutí – společenská zastupitelnost a metafyzická nenahraditelnost lidské osoby (Kulový blesk, 1978; Hogo fogo Homolka, 1970; Na samotě u lesa, 1976; Persona non grata, 2005), 6) smrt – vzpoura, smíření a naděje (Lesní jahody, 1957; Sedmá pečeť, 1957; Život jako smrtelná choroba přenášená pohlavní cestou, 2000).

Seznam doporučené literatury najdete zde: zifi.docx

Úvodní prvek:

ZIFI