Propaganda ve filmu

Doplňkové

Úvodní prvek:

PROF

Filmové umění se stalo novým a neodmyslitelným fenoménem, který s sebou přineslo 20. století. Spojení promítaného obrazu, hudby a slova začalo umožňovat efektní oslovení mnohem většího množství lidí, než bylo v jeho počátcích vůbec myslitelné. Film proto začal být využíván politickými ideologiemi k jejich vlastní prezentaci, k manipulaci i zastrašování.

Cílem kurzu je seznámit studenty s fenoménem filmové politické propagandy jakožto nástrojem k oslovení mas. Zároveň je obeznamuje s různými formami manipulace v těchto filmech se objevujících, konfrontuje je s jejich vlastním myšlením i etickým cítěním. Kurz je postaven na práci s dobovým propagandistickým filmem.

Osnova předmětu: 1) Politická propaganda ve filmu – uvedení do problematiky, 2) Filmová politická propaganda jako nástroj totalitarismu, 3) Propagandistický národně – socialistický film a jeho specifika, 4) Propagandistický „nadnárodně – socialistický“ film a jeho specifika, 5) Amerika a propaganda – pohled odjinud, 6) Animovaný film ve službách propagandy, 7) Politická propaganda ve hraném filmu, 8) Dokumentární film a jeho jazyk ve světle politických procesů, 9) „Výchova“ jako ústřední téma propagandistického filmu, 10) Utváření pokřiveného obrazu dějin prostřednictvím filmové propagandy, 11) Umělci a myslitelé ve službách ideologií.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: prof.docx

Úvodní prvek:

PROF