Ideové základy transkulturní komunikace 5: Světová náboženství

Bakalářské

Úvodní prvek:

IZA5

Předmět uvádí do tří základních náboženských okruhů: čínských náboženství, indických náboženství a abrahamovských náboženství. Zmíněna budou i náboženství kmenová i religiozita existující na hranicích a vně zavedených duchovních tradic.

Cílem předmětu je představení náboženství jako integrální součásti lidských dějin a pochopení konstitutivních prvků světových náboženství. Předmět seznamuje též s aktuální problematikou vlivu světových náboženství na utváření současné evropské kultury.

Osnova předmětu: 1) úvod do vědy o náboženství, 2) náboženství jako předmět religionistiky -typologie náboženství, 3) taoismus a konfucianismus, 4) bráhmanismus, hinduismus, buddhismus, 5) judaismus, 6) vznik a formování raného křesťanství, 7) vývoj křesťanství a křesťanské církevní organizace, 8) reformace, 9) islám jako třetí nadnárodní náboženství,10) světová náboženství v současné Evropě a v České republice.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: iza5.doc

Úvodní prvek:

IZA5