Ideové základy transkulturní komunikace 6: Vývoj a perspektivy mezináb. dialogu

Bakalářské

Úvodní prvek:

IZA6

Přednášky se zaměří na aktuální otázky mezináboženského dialogu. Nastíní vývoj vztahů mezi náboženstvími v dějinách, přičemž proti ideologii střetu představí jako reálnou alternativu dialog. Reflexe mezináboženského dialogu bude sledována rovněž v kontextu teologických komparativních studií. Pro katolickou církev byl v otázkách vztahu k nekřesťanským náboženstvím důležitý druhý vatikánský koncil, dalším tématem proto bude představení pokoncilního vývoje dialogu mezi náboženstvími. Tématicky se přednášky dotknou otázek dialogu především mezi monoteistickými náboženstvími, ovšem nebude opomenut vztah křesťanství k náboženstvím Asie i k přírodním náboženstvím. Budou představeny základní modely v chápání „jinakosti“ náboženských spiritualit z různých úhlů pohledu. Nastíní též možné směřování v mezináboženských vztazích do budoucna.

Osnova předmětu: 1) aktuální otázky mezináboženského dialogu, 2) vývoj vztahů mezi náboženstvími v dějinách, 3) pokoncilního vývoje dialogu mezi náboženstvími, 4) dialog mezi monoteistickými náboženstvími, 5) vztah křesťanství k náboženstvím Asie, 6) vztah křesťanství k přírodním náboženstvím, 7) základní modely v chápání „jinakosti“ náboženských spiritualit z různých úhlů pohledu, 8) možné směřování v mezináboženských vztazích do budoucna.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: iza6.docx

Úvodní prvek:

IZA6