Ideové základy transkulturní komunikace 4: Dějiny spiritualit Evropy

Bakalářské

Úvodní prvek:

IZA4

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními tématy dějin spiritualit Evropy. Na základě vybraných osobností a hnutí bude prezentována dynamika vývoje duchovního směřování evropské civilizace.

Osnova předmětu: 1) Metodologická východiska, duchovní interpretace dějin, teologický pojem „spirituality“ a základní přístupy v prezentaci. 2) Duchovní proudy v Evropě okolo počátku letopočtu. 3) První projevy křesťanských spiritualit v patristické době. 4) Bohatství a různorodost středověkých spiritualit. 5) Proměny duchovního života v novověku. 6) Současná perspektiva a výhledy spiritualit sjednocené Evropy.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: iza4.docx

 

Úvodní prvek:

IZA4