Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Odborný asistent

Úvodní fotka:

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Luděk Jirka vystudoval sociální a kulturní antropologii na Katedře sociálních věd Univerzity Pardubice a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci doktorského studia absolvoval studijní pobyty na Bielefeld University v Německu a na University of California v Los Angeles ve Spojených státech amerických. Od roku 2017 je odborným asistentem na Katedře kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové. Působí jako externí vyučující na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, spolupracuje s Multikulturním centrem Praha a s o.s. Post Bellum a koordinuje aktivity doktorských studentů v rámci IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion).
Badatelsky se věnuje migracím, etnicitě a nacionalismu. Ve svých volných chvílích se věnuje zejména rodině, cestování a rád sleduje hororové, mysteriózní a sociálně zaměřené filmy.

Vzdělání
2015-2016: Department of Sociology, University of California Los Angeles (studijní pobyt)
2014: Faculty of Sociology, Bielefeld University (studijní pobyt)
2012-2017: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor: Integrální studium člověka – Obecná antropologie, titul Ph.D.
2006-2012: Fakulta Filozofická, Katedra sociálních věd Univerzity Pardubice, obor: sociální a kulturní antropologie, titul Mgr.
2002-2006: Gymnázium Strakonice

Kapitoly v kolektivních monografiích
JIRKA, Luděk. Slovo úvodem. In Jakoubek, Marek – Jirka, Luděk – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří. Krajané: Hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2015. s. 11-23. ISBN 978-80-7465-151-9.
JIRKA, Luděk. Potomci krajanů a jejich (re)emigrační tendence na západní Ukrajině. In Jakoubek, Marek – Jirka, Luděk – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří. Krajané: Hledání nových perspektiv. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2015. s. 109-130. ISBN 978-80-7465-151-9.

Odborné články/články ve sbornících z konferencí/recenze
JIRKA, Luděk. Transnacionální rodina: Děti z ukrajinského krajanského spolku Stromovka na českých středních školách a cross-border péče rodičů. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2017. r. 104. č. 1. s. 81-98. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Roger Waldinger: The Cross-Border Connections. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2017. r. 53. č. 1. s. 136-137.
JIRKA, Luděk. Jakub Grygar: Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci. In Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2017. r. 53. č. 2. s. 322-325.
JIRKA, Luděk. Transnacionalismus a inkluze do majoritní společnosti: Neslučitelné perspektivy?. In Lidé Města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016, r. 18. č. 1. s. 75-97.
JIRKA, Luděk. Michal Pavlásek: S motykou a Pánem Bohem. Po stopách českých evangelíků ve Vojvodině. In Lidé města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. r. 18. č. 1. s. 75-97.
JIRKA, Luděk. České vystěhovalectví na Volyň v kronikách volyňských obcí. In Studia Ethnologica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015. r. 5. č. 2. s. 185-195. ISSN 1803-9812.
JIRKA, Luděk. Remus Gabriel Anghel: Romanians in Western Europe. Migration, Status Dilemmas, and Transnational Connections. In Lidé města/Urban People. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. r. 17. č. 1. s. 191-193. ISSN 1212-8112.
JIRKA, Luděk. Tatjaňa Kolosok, Fenomen sociolokulturnoj identičnosti v konteksti mižkulturnoj vzajemodij (kriz prizmu ukrajinsko-českich kulturnich zvjazkiv). In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2015. r. 102. č. 4. s. 509-511. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Generační proměna u krajanů na Ukrajině a jejich (ree)migrační tendence: Na příkladě spolku Stromovka. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. r. 101. č. 2. s. 189-207. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Vratislav Doubek, Česká politika a [východní] vystěhovalectví 1848-1922. In Český lid: Etnologický časopis/Ethnological Journal. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. r. 101. č. 2. s. 243-245. ISSN 0009-0794.
JIRKA, Luděk. Formalizovaný či neformalizovaný přístup k vedení rozhovoru? In Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (ed.). Když výzkum, tak kvalitativní: Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, 2013. s. 103-112.
JIRKA, Luděk. Multietnická Volyně a nacionalismus očima volyňských Čechů v historickém kontextu. In Studentské zamyšlení. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta Filozofická, 2012. č.3. s.48-68.
JIRKA, Luděk. Kolektivní vědomí a identita volyňských Čechů pramenící z česko-ukrajinských vztahů v orálně-historickém výzkumu. In. Antropowebzin. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. č.3. s.201-207. ISSN 1801-8807.

Aktivní účast na konferencích/workshopy
14th IMISCOE Annual Conference, 28.-30.6.2017, Rotterdam (Nizozemsko). Příspěvek: “Children´s voices in Transnational Family: Children´s capability and decision-making“
New Wave 2017: International Student and Early Career Conference, 25.-26.5.2017, Praha. Příspěvek: „Children migrate, parents stay behind: Transnational Care, Support and Upward Mobility of Children.“
„Druhý“ a antropologická dilemata. 14.1.2017-15.1.2017, Český Krumlov Study Centre, Česká republika. Příspěvek: „Vliv českého státu na identifikaci potomků krajanů ve 21. století.“
4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology (CASA), 30.9.2016-1.10.2016, Praha. Příspěvek: Labelling or ambiguity of migrants? Paradigm in social sciences and advantage of multiple belonging.
13th IMISCOE Annual Conference in Prague: „PhD Workshop,“ 30.7.2016, Praha, Česká republika. XV. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie Sovinec 2016, 10.-12.6.2016, Sovinec. Příspěvek: Jak se dá zacházet s principem kategorizace, aneb jak se krajané sami legitimizují na příkladu krajanů ze západní Ukrajiny.
4th Ethnology without Borders, The 4th International Convention of Ethnology and Cultural Anthropology Students from Central Europe: „Post-future? Rethinking Postsocialism in Central Eastern Europe,“ 7.-10.10.2015, Warsaw, Polsko.
Transition 2.0? Anthropology of the world(s) in reform (Czech Association For Social Anthropology – Česká Asociace Sociální Antropologie), 12.-13.9.2014, Praha. Příspěvek: Postsocialism and Tendencies for (Re)emigration by Compatriots and their Descendants in Western Ukraine

Popularizační články
JIRKA, Luděk. Pravoslavné Velikonoce na Ukrajině. Vystaveno dne 2.6.2017 [cit. 4.6.2017] https://www.myaukrajina.cz/node/294
JIRKA, Luděk. Zpřísnění kontrol na ukrajinsko-polských hranicích. Vystaveno 4.5.2017 [cit. 19.5.2017] https://www.myaukrajina.cz/node/281
JIRKA, Luděk. Má zkušenost s prací v ukrajinských oblastních archivech. Vystaveno 22.3.2017 [cit. 24.3.2017] https://www.myaukrajina.cz/politika.
JIRKA, Luděk. Ukrajinská pracovní migrace, polská víza a impotence českého státu. Vystaveno 21.2.2017 [cit. 24.3.2016] http://denikreferendum.cz/clanek/24918-ukrajinska-pracovni-migrace-polska-viza-a-impotence-ceskeho-statu
JIRKA, Luděk. Ukrajinský byznys s českými vízy: Je to složitější. Vystaveno 21.2.2017 [cit. 24.3.2016] http://denikreferendum.cz/clanek/24689-ukrajinsky-byznys-s-ceskymi-vizy-je-to-slozitejsi JIRKA, Luděk. Ukrajinské kvazilegální agentury zprostředkovávající zaměstnání na Ukrajině. Vystaveno 16.2.2017 [cit. 16.2.2017] https://www.myaukrajina.cz/politika.
JIRKA, Luděk. Vztah potomků krajanů k České republice. In Zpravodaj Čechů z Volyně a jejich přátel. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2017. č. 2. s. 1-3.
JIRKA, Luděk. Orbán má rád uprchlíky. Ale jen ty bohaté. Deník Referendum. Vystaveno 7.12.2016 [cit. 7.12.2016] http://denikreferendum.cz/clanek/24240-orban-ma-rad-uprchliky-ale-jen-ty-bohate
JIRKA, Luděk. Stručné dějiny uprchlictví po druhé světové válce. Deník Referendum. Vystaveno 31.7.2016 [cit. 31.07.2016] http://denikreferendum.cz/clanek/23453-strucne-dejiny-uprchlictvi-po-druhe-svetove-valce
JIRKA, Luděk. Zemanových sedmdesát procent popularity. Deník Referendum. Vystaveno 17.3.2016 [cit. 17.04.2015] http://denikreferendum.cz/clanek/22551-zemanovych-sedmdesat-procent-popularity
JIRKA, Luděk. Krajané na západní Ukrajině se cítí podvedení, vinu je však třeba hledat na obou stranách. [online]. Aktualne.cz. Vystaveno 3.6.2015 [cit. 13.06.2015] http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=26127
JIRKA, Luděk. Dá se ještě žít na Ukrajině? [online]. Aktualne.cz. Vystaveno 3.6.2015 [cit. 13.06.2015] http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=25351
JIRKA, Luděk. Ukrajinci a občanská angažovanost. [online]. A2larm.cz: Vystaveno 11.02.2015 [cit. 11.02.2015] http://a2larm.cz/2015/02/ukrajinci-a-obcanska-angazovanost/
JIRKA, Luděk. Volyňští Češi na západní Ukrajině a důvody jejich repatriace [online]. Aktuálně.cz: Vystaveno 22.10.2014 [cit. 23.10.2014] http://blog.aktualne.cz/blogy/pohled-zblizka.php?itemid=23959
JIRKA, Luděk. Krátce o počtu krajanů a o krajanských spolcích v Žitomirské oblasti. In Zpravodaj Čechů z Volyně a jejich přátel. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2014. č. 3. s. 2-3.
JIRKA, Luděk. Krátce o počtu krajanů a o krajanských spolcích na západní Volyni. In Zpravodaj Čechů z Volyně a jejich přátel. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2013. č. 10. s. 2.

Jazykové kompetence

Německý jazyk (A2 – mírně pokročilý)
Ukrajinský (C1 – aktivně)
Anglický (C1 – aktivně)
Ruský (pasivně)

Úvodní fotka:

Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.