Interkulturní psychologie 1: Základy interkulturní psychologie

Bakalářské

Úvodní prvek:

INKP 1

Předmět seznamuje s vědeckým výzkumem psychologických rozdílů mezi národy a kulturami, jejich odlišností v komunikaci, hodnotových systémech, rodinné výchově atd. Zabývá se nejen teoretickými koncepcemi, ale i výzkumnými zjištěními o rozdílech mezi kulturami, o psychických problémech imigrantů a etnických minorit, o rozdílech komunikačních stylů apod. Věnuje se rovněž aplikaci poznatků interkulturní psychologie do různých oblastí, jako je vzdělávání, management, zdravotnictví nebo řešení konfliktů. Obsah předmětu: 1. Vymezení interkulturní psychologie – definice, oblasti aplikací2. Základní pojmy interkulturní psychologie – kultura, akulturace, etnikum, etnicita, národ, národnost, rasy, rasismus, stereotypy, předsudky3. Související vědecké disciplíny – sociální psychologie, sociologie, etnologie, etnografie, kulturní antropologie, psychologická antropologie, demografie, etnolingvistika, historická věda, politologie4. Interkulturní rozdíly v hodnotách, interkulturní rozdíly v postojích k lásce a sexuálnímu obtěžování5. Psychologické problémy akulturace a adaptace6. Předsudky a stereotypy – vznik a jejich vývoj, jejich redukce7. Kulturní, etnická, národní identita – vztah národní identity a evropské identity8. Psychologie českého etnika: stereotypy Čechů o jiných národech, stereotypy cizinců o Češích, česká národní povaha9. Jazyk a komunikace v interkulturním aspektu – emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách, maskulinita a feminita jako interkulturní dimenze10. Aplikace interkulturní psychologie- edukace, interkulturní rozdíly ve zdravotní péči, vztahy a konflikty mezi etniky a národy, interkulturní komunikace jako reálný fenomén a jeho vědecká reflexe.

Úvodní prvek:

INKP 1