Interkulturní psychologie 2: Sociální psychologie

Bakalářské

Úvodní prvek:

INKP 2

Cílem výuky je seznámit studenty se základními pojmy, metodami, poznatky sociální psychologie a s problematikou vztahu myšlení člověka a společnosti.
Obsah předmětu: 1, předmět a metody sociální psychologie2, postoje, postojová změna, předsudky, stereotypy3, sociální percepce a chyby v ní, kognitivní mapa, implicitní teorie osobnosti, efekt primárnosti, kauzalita, vztahovýrámec, výběrové zkreslení4, komunikace5, socializace, sociální skupiny, role6, normy, hodnotový systém, internalizace norem, konformita

Úvodní prvek:

INKP 2