Interpretační seminář 1

Bakalářské

Úvodní prvek:

INTS1

Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů. Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Osnova:1)

Úvodní prvek:

INTS1