Interpretační seminář 2

Bakalářské

Úvodní prvek:

INTS2

Předmět je pokračováním v úvodu do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů.
Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.
Tematické zaměření seminářů je vymezeno teorií kultury a kulturní a sociální antropologií.
Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Osnova:1)

Úvodní prvek:

INTS2