Interpretační seminář 3

Bakalářské

Úvodní prvek:

INTS3

Cílem předmětu je pomoci studentům v základní orientaci, co se týče práce s anglickými prameny v rámci studia transkulturní komunikace, a dále zlepšit komunikační dovednosti studentů v angličtině.
Každý seminář vyžaduje domácí přípravu v podobě zpracování zadaného pramene a opakování probrané látky.
Zápočet je udělován na základě docházky, průběžného plnění povinností při práci v semináři a výsledku závěrečného opakovacího testu.
Osnova:1. Starověk a antika dějiny a myšlení2. Středověk dějiny a myšlení3. Novověk dějiny a myšlení4. Devatenácté století dějiny a myšlení5. Dvacáté století dějiny a myšlení6. Současnost I: náboženství hlavní etické výzvy soudobé společnosti7. Současnost II: kulturní rozmanitost hlavní etické výzvy soudobé společnosti8. Současnost III: válečné konflikty hlavní etické výzvy soudobé společnosti9. Současnost IV: manipulace s člověkem hlavní etické výzvy soudobé společnosti.

Úvodní prvek:

INTS3