ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

Odborný asistent

Úvodní fotka:

ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

Pochází z podkrkonošských Semil. Vystudoval teologii v Praze, arabistiku, islamologii a mezináboženský dialog v Káhiře a Římě. Dnes s rodinou žije v Uhlířských Janovicích.
Dlouhou řadu let hrál v Semilech golf, vždyť jeho otec zde spoluzakládal golfové hřiště. Vedle záliby ve středověkých křesťanských textech psaných arabštinou se zajímá i o arabskou beletrii z 20. století. Miluje hudbu (progresivní rock), ale na žádný hudební nástroj neumí (obdivuje saxofon, bicí a basovou kytaru). Rád chodí všude pěšky, miluje letní horské túry a své dva syny vede k arabštině.
Se studenty rád navazuje přátelské vztahy utužené pivním mokem. Sám holduje Radegastu.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
2019-dodnes: externí vyučující na Katedře kulturních a náboženských studií UHK
2018-dodnes: odborný asistent na Katedře religionistiky HTF UK
2017-2019: akademický a pedagogický pracovník na Katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK
2017-2018: novinář a publicista v Katolickém týdeníku
2014-2016: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium klasické arabštiny, islamologie a mezináboženského dialogu
2012-2014: Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře, obor: klasický arabský jazyk, islamologie a mezináboženský dialog
2011-2012: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium klasické arabštiny a úvodu do islamologie
2011-2012: Pontificio Istituto Orientale v Římě, studium klasické arabštiny a úvodu do islamologie
2009-2010: Pontificio Istituto Orientale v Římě, roční stipendium od nadace Renovabis, obor: východní teologie
2007-2011: KTF UK, doktorský program: katolická teologie, ve specializaci dogmatická teologie: licenciát teologie, doktorát teologie
2002-2007: KTF UK, obor: katolická teologie

Pedagogická činnost
dějiny filosofie, religionistika, arabská kultura, sociologie a antropologie náboženství, islamologie, mezináboženský dialog

Odborné zaměření
a) dějiny islámské filosofie
b) religionistika: antropologie a sociologie náboženství se zvláštním důrazem na studium islámu
c) arabské křesťanství: prosopografie a studium myšlenkových hnutí a metod dialogu s islámem, vč. studia tzv. křesťanské střední arabštiny od 8. století
d) islamologie: středověký islám (7.-15. století): historie a vývoj klasické islámské teologie (kalám) a filosofie (falsafa); vnitro-muslimská polemika o (ne)stvořenosti Koránu (9. století); moderní muslimské přístupy ke Koránu
e) mezináboženský dialog: křesťansko-muslimský dialog; polemiky křesťanství s islámem: edice, překlady a analýza textů z období 8. až 13. století

Výběrový přehled publikační činnosti
NOSEK Lukáš. Pojetí studia křesťanského Východu podle Antonína Salajky (1901-1975), in: AUC Theologica 1 (2011) 2, s. 75-94.
NOSEK, Lukáš. Duchovní syn Velehradu: Antonín Salajka, in: Karel SLÁDEK a kol., Řeckokatolická církev v českých zemích. Dějiny, identita, dialog, Červený Kostelec: nakl. Pavel Mervart, 2013, s. 155-184.
NOSEK, Lukáš. Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra Aetate, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 25 (2015) 4, s. 87-101.
NOSEK, Lukáš. Koncept milosrdenství v Koránu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVII (2016) č. 1, s. 43-60.
NOSEK, Lukáš. Prolegomena ke studiu arabského křesťanství. Identita – prvopočátky – současný obraz, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 9-36.
NOSEK, Lukáš – PITŘINEC, Jan. Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall´Oglio. Kontext a edice dokumentu „O povolání mnišské komunity v muslimském světě“ [Úvodní studie, představení dokumentu a poznámkový aparát k překladu LN, překlad dokumentu z italské edice J. Pitřinec], in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 129-143.
NOSEK, Lukáš. Manuál pro zdravý pohled na islám. Pokus o aplikaci závěrů deklarace Nostra Aetate čl. 3, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2, s. 157-183.
NOSEK, Lukáš. Je Korán stvořené nebo nestvořené Boží slovo?, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVII (2016) č. 2, s. 89-109
NOSEK, Lukáš.  Arabica Christiana: několik tématických zastavení, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 9-10 (2015-2016) s. 171-190.
NOSEK, Lukáš.  Jak dosáhnout pravdy o náboženství od moudrého Hunajna Ibn Isháqa, nestoriánského lékaře [úvodní studie a překlad z arabštiny], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 9-10 (2015-2016) s. 395-406
NOSEK, Lukáš. Tu es, ergo sum! Česká církev a strach z migrace, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 1, s. 157-182.
NOSEK, Lukáš. Deskripce islámské víry. Věnováno památce prof. Rudolfa Macúcha, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVIII (2017) č. 2, s. 13-40
NOSEK, Lukáš. Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 2-3, s. 11-26
NOSEK, Lukáš. Eliáš z Nisibis a jeho „Řeč proti astrologii“ [úvodní studie a překlad z arabštiny], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 11 (2017) s. 141-161
NOSEK, Lukáš. Muslimové před velikonocemi. In memoriam p. Maurice Borrmans, MAfr. (1925-2017), in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXIX (2018) č. 1, s. 80-92
NOSEK, Lukáš. Vademecum pro dialog a hlásání Krista muslimům v České republice, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 115-128.
NOSEK, Lukáš. Muslimský pohled na koncept lidských práv, in: Petr AGHA (ed)., Lidská práva v mezikulturních perspektivách, Praha: Academia, 2018, s. 205-221
NOSEK, Lukáš. Vyznání víry nisibského metropolity ‘Abdíšó‘ bar Beríchy (1250–1318) [překlad z arabštiny, úvodní studie a komentář, vč. Glosáře arabských termínů], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 12 (2018) s. 141-169
NOSEK, Lukáš. Džihád. Několik poznámek ke kontroverznímu tématu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXX (2019) č. 1, s. 38-52
NOSEK, Lukáš. „Nevlastníme pravdu… potřebuji pravdu druhých.“ Pár zastavení nad smyslem Claverieho slov, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 29 (2019) 2, s. 65-79
NOSEK, Lukáš. Rozmanité důvody džihádu u Usmána Dan Fodia (1754-1817),“ in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 3, s. 345-356
NOSEK, Lukáš. Křesťanská menšina a užívání Koránu. Příklad biskupa Theodora Abú Qurry (755-830), in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 4, s. 431-452.
NOSEK, Lukáš. Ire inter Saracenos desiderio martyrii flagrans aneb misie sv. Františka k muslimům, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII), Praha: FF UK & Filosofia, 2019, s. 33-58.
NOSEK, Lukáš. Hovoří Korán v súře al-Má´ida o eucharistii?, in: Zdeněk VOJTÍŠEK (ed.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka, Praha: HTF UK, nakl. Luboš Marek, 2019, s. 31-56.
NOSEK, Lukáš. Křesťanská víra pod palbou rozumu: ʻAlí b. Jahjá b. Al-Munadždžim (z. 888) a jeho důkaz pravdy islámu, in: Theologická revue, 91 (2020) č. 2, s. 208-224.
NOSEK, Lukáš. Otec arabské křesťanské literatury: Theodor Abú Qurra (755–830). Prolegomena, in: Studia theologica 22 (2020), č. 3, s. 25-50.

Úvodní fotka:

ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.