Mgr. Veronika Halamová

Lektorka

Úvodní fotka:

Mgr. Veronika Halamová

Veronika Halamová působí na katedře Kulturních a náboženských studií od roku 2007. V současné době pracuje na doktorátu z oblasti teologické etiky a soudobých dějin. Odborně se zaměřuje zejména na problematiku dopadu politických ideologií na společnost, kulturu i jednotlivce. Tím její profilace zasahuje do oblasti etiky, sociologie a dalších disciplín.
Ve volném čase se věnuje pěstování botanických orchidejí, zejména rodu Maxillaria, studiu a poslechu klasické hudby. Ráda sleduje skandinávské filmy a navštěvuje archeologická naleziště a další památky.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
od 2007: Pedagogická fakulta University Hradec Králové, Katedra kulturních a náboženských studií
2005 – 2013: Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství
2002 – 2012: ZŠ Nový Hradec Králové
2001 – 2002: BE Language Training Lomnice nad Popelkou

2012-2014: projektový manažer projektu ESF Inovace studijního programu Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce (r.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0131)
2014: studijní pobyt Paříž, Université de Paris 1, Pantehon – Sorbonne
od 2014: Doktorandské studium: Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích – obor Teologická antropologie a etika
2013:  jazyková stáž Cambridge, Velká Británie
2013: studijní pobyt na univerzitě v Padově, Itálie
2011: jazyková stáž Londýn, Velká Británie
1997: odborná stáž Tagespflegestation St. Verena, Rielasingen, SRN
1996 – 2001: Teologická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, Humanitní studia, Pastoračně sociální asistent
1992-1994: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové

Publikační činnost

Halamová, Veronika. Propaganda: the instrument of the Communist Regime in Czechoslovakia 1948-1953. Lublin: EL-PRESS, 2014. 126 s. ISBN 978-83-86869-37-4.
Halamová, Veronika. Jáchymov a Vykmanov: místa hornických tradic i smutného dědictví. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Litoměřice, Terezín, Doksany: místa s nesmazatelnou stopou. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Středoevropský rasimsus: Osvětim, Krakov, Kazimierz. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
Halamová, Veronika. Politické procesy v Československu 1949-1953: nástroj legitimizace komunistického režimu a homogenizace společnosti. Ostrava: Moravapress, 2014. 182 s. ISBN 978-80-87583-16.
Halamová, Veronika. Kultura a propaganda: utváření nové společnosti v komunistickém Československu vlovensku v letech 1948-1953.Ostrava: Moravapress, 2014. 120 s. ISBN 978-80-87853-11-5.
Halamová, Veronika. Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků. In: Osm let po válce: rok 1953 v Československu.Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s. 417-423. ISBN 978-80-87211-98-4.
Halamová, Veronika. Člověk, jednání, společnost: sociologický přístup v transkulturní komunikaci. Ostrava: Moravapress, 2013. 98 s. ISBN 978-80-87853-02-3.
Halamová, Veronika. Soukromá zemědělská činnost jako forma perzekuce. In: Kolektivizace v Československu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, s. 317-330. ISBN 978-80-87211-96-0.
Halamová, Veronika. Czechoslovakia in the 1950s and the suicidal behaviour of politically persecuted persons. In: Advanced research in scientific areas (ARSA 2012). Žilina: EDIS, 2012, s. 1153-1158. ISBN 978-80-554-0606-0.
Kuříková, Veronika. Suicidální jednání politických vězňů a pokus o jejich analýzu. In: Quaere 2012: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012, s. 819-828. ISBN 978-80-905243-0-9.
Kuříková, Veronika. Evaluation of suicidality in the light of western christian thought: a theological-ethical discussion. In: Electronic international interdisciplinary conference (EIIC 2012). Žilina: EDIS, 2012, s. 536-543. ISBN 978-80-554-0551-3.
Kuříková, Veronika. Krize mravní identity v totalitarismu Československa 50. let. In: Krize a kairos: společenské výzvy. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010, s. 85-93. ISBN 978-80-87378-78-6.
Kuříková, Veronika. Ideologické zneužití sociálních problémů – chudoba a propaganda. In: Různé tváře chudoby: teoretické reflexe. Hradec Králové: Garamon, 2010, s. 53-59. ISBN 978-80-86472-49-2.
Kuříková, Veronika. III. odboj na Novopacku: rozsudek Or T 1512/49.Praha: Asco, 2008. 166 s. ISBN 978-80-85377-95-8.

Účast na mezinárodních konferencích

2014: Československo v letech 1954 – 1962. Ústav pro studium totalitních režimů, Státní okresní archiv v Českých Budějovicích. České Budějovice. Příspěvek Církevní pohřeb jako protest proti komunistickému režimu a ospravedlnění suicida na příkladu Vojtěcha Petráka.
2014: Od člověka k člověku: antropologická východiska služby. UHK. Hradec Králové. Příspěvek Jaká je cena člověka? Několik poznámek ke službě bližnímu na pozadí existenčních podmínek sovětských pracovních táborů.
2013: Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů. České Budějovice. Příspěvek Život malého města na pozadí událostí roku 1953 očima pamětníků.
2012: Kolektivizace v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů. Jindřichův Hradec. Příspěvek Soukromá zemědělská činnost jako forma perzekuce.
2010: Krize a kairos. UHK. Hradec Králové. Příspěvek Krize mravní identity v totalitarismu Československa 50. let.
2010: Chudoba – záležitost nás všech. UHK, Oblastní charita HK. Hradec Králové. Příspěvek Ideologické zneužití sociálních problémů – chudoba a propaganda.

Jazykové komeptence
angličtina: aktivní znalost, úroveň B2 – C1
francouzštína: aktivní znalost, úroveň B1
italština, němčina: základní komunikační dovednosti
latina: pasívní znalost pro práci s odbornými texty; maturitní zkouška

Úvodní fotka:

Mgr. Veronika Halamová