Fenomén národní a etnické křivdy v moderních dějinách

Doplňkové

Úvodní prvek:

FENK

Student získá základní přehled o fenoménu etnické a národní křivdy v moderních dějinách jakožto možného důsledku uplatňování mocenských a politických ambic ve vybraných zemích.
Obsah předmětu: 1. Obecné uvedení do kurzu. Představení koncepce, seznámení se základní terminologií.2. Národní a etnická křivda jako dosud nepoznaný fenomén.3. Arménská genocida, její příčiny a důsledky.4. Židé, holocaust a stát Izrael. Sionismus jako specifická forma reakce na křivdy minulosti.5. Dějiny a osud pobaltských národů v Sovětském svazu a současný pohled na křivdy minulosti.6. Dekolonizace, její průběh a důsledky. Různé způsoby vyrovnávání se s etnickými a národními křivdami.7. Skandinávské národy a jejich boj proti „možným budoucím křivdám“.8. Karelové: balancování mezi křivdou, uchováváním identity a vymřením.9. Pohled za oceán: původní obyvatelstvo Ameriky a jeho vyrovnávání se s minulostí i přítomností.10. Afrika: zcela jiné chápání křivdy, útlaku i nových nadějí.11. Balkán a vyrovnávání se s křivdami po etnicko národnostních konfliktech.12. Závěrečné shrnutí kurzu, kolokvium.

Úvodní prvek:

FENK