Fenomén revoluce v dějinách Západu

Doplňkové

Úvodní prvek:

FERE

Revoluce patří k základních pojmům moderního světa. Ale co lze vlastně zařadit pod pojem revoluce? Přednáška poskytne úvod do sociálních dějiny, tedy do z jednoho dynamicky se rozvíjejících historických oborů, seznámí studenty s jeho metodami a postupy. Ty pak bude sledovat na konkrétních historických jevech, kterými jsou západní revoluce od 15.-20. století jako nástroje a projevy celkových přeměn společnosti. Budeme se zabývat revolučním cyklem: revoluce, kontrarevoluce, restaurace, položíme si otázku, zda je revoluce něčím specificky západním, nebo zda ji lze nalézt také v prostředí mimo tento civilizační okruh.

Cílem předmětu je podat kvalifikovaný pohled na tento zásadní fenomén evropských a světových dějin ve světle současné historiografie. Student by si měl odnést vědomí, co je to revoluce, jakou roli hraje v evropských dějinách, jak jim lze porozumět a vysvětlit.

Osnova předmětu: 1) zkušenost revoluce – úvod do sociálních dějin, 2) vymezení pojmů: společnost a revoluce, 3) husitství jako první „moderní“ revoluce, 4) reformace jako revoluce, 5) proměny novověké společnosti, 6) podivné revoluce (Anglie, USA), 7) revoluce francouzská jako vzor a model, 8) revoluce průmyslová a sociální, 9) revoluce v myšlení – proměny obrazu světa, 10) revoluce a společnost ve 20. století.

Seznam doporučené literatury ke stažení zde: fere.docx

.

Úvodní prvek:

FERE