Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Odborná asistentka

Úvodní fotka:

Mgr. Jana Karlová, Ph.D.

Vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, z toho poslední rok postgraduálního studia v Bretani.
Zajímá se o teorii a dějiny kultury, má řadu zkušeností z praxe v kulturně-vzdělávacích institucích. Kromě ostatních převelice různorodých životních radostí tančí a realizuje náhodné výtvarné nápady i projekty příliš monumentální, než aby kdy mohly být dokončeny.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání
od 2012: odborná asistentka, výuka v českém a anglickém jazyce, spolupráce na grantových žádostech a realizaci projektů, redaktor a on-line producer webu transkulturníkomunikace.cz, Katedra kulturních a náboženských studií, PdF UHK
2010: Ph.D. v oboru Kulturologie, Katedra teorie kultury, FF UK v Praze
2007: Mgr. v oboru Kulturologie, Katedra teorie kultury, FF UK v Praze
2010: public relations a spolupráce na přípravě výstavy „CSL 2010 a Sklo.Klasik“ v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě, Pražská galerie českého skla, Praha
2006 – 2012: vedoucí kulturních projektů a spolupráce na realizaci (grantová podpora EU Culture, Mezinárodní Visegrádský fond, MK ČR), redaktor a online producer, tajemnice zasedání mezinárodní poroty Grand Prix Obce architektů, spolupráce na vzniku Kotěrova centra architektury, Umělecká agentura Foibos a.s., Praha
2005: spolupráce na tvorbě katalogu prací Františka Kupky pro výstavu v NG Číny v Pekingu, Galerie Zdeňka Sklenáře, Praha
2004 – 2005: spolupráce na tvorbě přehledu informačních zdrojů týkajících se programů EU ve vztahu k místní a regionální kultuře
2001 – 2005: spolupráce realizaci Dnů evropského dědictví, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Praha

Pedagogická činnost
kulturní a sociální antropologie, teorie a dějiny kultury

Odborné zaměření
(1) život v diverzitě: cross-kulturní (transkulturní) studia, metody „multikulturní“ výchovy a globálního rozvojového vzdělávání, identita, etnicita
(2) člověkem utvářený & přírodní svět: symbolické vymezení lidského místa ve světě, lidská sídla a krajina, fyzické a digitální krajiny

Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti
2019: příspěvek „Nohama na digitální zemi“ v panelu Digitální závislosti na IX. konferenci Neuropsychiatrického fóra, Francouzský institut v Praze.
2018: příspěvek „Digitální domovy a města“ na konferenci „Naše společná přítomnost“ na PdF UHK.
2015: příspěvek „Díky a navzdory Atlantiku“ na konferenci „Naše společná přítomnost“ na PdF UHK.
2012 – 2014: projektový management – ESF projekt Inovace studijního oboru transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce (CZ.1.07/2.2.00/28.0131), PdF UHK
2014: příspěvek „Služba jako archetypální dotyk symbolického světa“ na konferenci „Od člověka k člověku“, Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK
2013: příspěvek „Antropolog hledá člověka: od interkulturní k transkulturní komunikaci“ na konferenci „Člověk jako východisko dialogu kultur“, Katedra kulturních a náboženských studií PdF UHK
2011 – 2012: vedení a spolupráce na projektu „Současný dům: očima mladých architektů“ soutěž a mezinárodní workshop pro studenty architektury jako příspěvek začínající generace k aktuální problematice rodinného bydlení
2011 – 2012:  vedení a spolupráce na projektu „Via Villas: Enrich Architectural Heritage“ projekt zacílený na rezidenční architekturu zemí Visegradu z hlediska architektonického a socio-kulturního
2011: příspěvek „Cesty za obzor a novodobé hledání řádu“ na konferenci „Naše společná přítomnost : Globální výzvy pro kulturní a sociální ekologii“, Katedra Teorie kultury (kulturologie) FF UK v Praze
2008 – 2011: koncepce a výuka semináře „Západní obraz světa: kulturní antropologie a kulturní ekologie“ ve spolupráci s Mgr. Z. Sokolíčkovou, Ph.D., Katedra Teorie kultury (kulturologie) FF UK v Praze
2008 – 2009: spolupráce s MK ČR na přípravě Podkladové studie ke Státní kulturní politice na léta 2009 – 2014

Publikační činnost
KARLOVÁ, Jana. Digitální domovy a města. In: SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka (ed.). Kyber a eko: Digitální technologie v environmentálních souvislostech. Praha: Host, 2019.
KARLOVÁ, Jana. Díky a navzdory Atlantiku. In: Culturologia: the journal of culture. 2015(roč.4, č.1). Praha, Česká kulturologická společnost, 2015, s. 45-49.
KARLOVÁ, Jana. Služba jako archetypický dotyk symbolického světa. Salve : revue pro teologii a duchovní život. 2015, 2015 (1), 103-111.
KARLOVÁ, Jana. Home, Identity and Worldview: as Part of Transcultural Communication. Lublin: Elpress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. Domov, identita a světonázor: jako součást transkulturní komunikace. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. O hranicích a jejich ne/překračování: Lednicko-valtický areál a Mikulov. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. O křižovatkách a životadárném i zkázonosném podloží: Praha. In: BURDA, František et al. Transkulturní cesty ke tkáním kulturního přediva. Ostrava: Moravapress, 2014.
KARLOVÁ, Jana. Cesty za obzor: novodobý řád a divočina. In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia Sociologica XIX: Naše společná přítomnost II. 2013(2). Praha: Universita Karlova, 2014, s. 107-118.
KARLOVÁ, Jana. Antropolog hledá člověka: od interkulturní k transkulturní komunikaci. In: BURDA, František et al. Člověk jako východisko dialogu kultur: [sv.] 1. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2013. s. 22-34.
KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.
28 hesel pro Antropologický slovník [advent; dny, osudové; dožínky; Dušičky; genius loci; identita, sociální; koutnice; Letnice; magie počátku; májka; noc, Filipojakubská; obchůzka, masopustní; obchůzka, mikulášská; obchůzka, tříkrálová; oděv; paměť, sociální; pomlázka; rituál, obchůzkový; senoseč; tanec; úvod; úvodnice; Vánoce; Velikonoce; verbuňk; vynášení smrtky; žně; smrtka]: MALINA, Jaroslav et al. Antropologický slovník aneb Co by mohl o člověku vědět každý člověk: S přihlédnutím k dějinám literatury a umění. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.
Totéž pro Encyklopedii antropologie. http://is.muni.cz/do/sci/UAntrBiol/el/encyklopedie/index.html

Zahraniční stáže
2016: University of Oslo, Norsko, studijní stáž u prof. T. H. Eriksena
2014: Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, Belgie, výuková stáž
2013: Cambridge, Velká Británie, jazyková studijní stáž
2013: Universita di Bologna, Itálie, studijní stáž
2009/2010: akademický rok na Université Rennes 2 – Haute Bretagne, Francie

Jazykové schopnosti
anglický jazyk: C1 (Společný evropský referenční rámec); certifikát CAE, ESOL Examinations
francouzský jazyk: B2; Niveau Seuil, C.I.R.E.F.E. Université Rennes 2
německý jazyk: aktuálně pasivní
latinský jazyk: středoškolská specializace: latinský jazyk a antická tradice v evropské kultuře, maturitní zkouška a přijetí na obor Latinský jazyk na FF UK

Další aktivity
Rond, spolek věnující se ochraně, rozvoji a popularizaci kulturního dědictví střední a západní Evropy s důrazem na starý tanec a hudbu, balfolk http://balfolk.rond.cz/, bretonské lidové tance, pozdně středověký basse danse, renesanční a raně barokní tanec, argentinské tango kurzy bretonské tradiční výšivky, rekonstrukce historických oděvů, výtvarné kurzy. A momentálně zejména nesmírně-hloubková-analýza otázky, jak synchronizovat práci s rodinou a dětmi.