Symbolická antropologie

Magisterské

Předmět se zaměřuje na problematiku symbolů a významů, které jsou specificky lidským mechanismem tvorby životní reality a zároveň i nástrojem umožňujícím v této realitě existovat. Pozornost bude věnována tomu, jak symboly formují identitu a vymezení místa člověka ve světě. S oporou v odborné literatuře se studenti zaměří na symboly vstupující do transkulturní komunikace jako spojující i distinktivní aspekt.

Hlavní témata – osnova:
– Symbol v dějinách kulturní antropologie
– Paradigma symbolické antropologie – od Geertze k dnešku
– Interpretace jako základní nástroj „četby“ kultury
– Symbol a identita v kontextu globalizované společnosti

BOURDIEU, Pierre. The Berber House. In DOUGLAS, Mary, (ed.) Rules and Meanings: The Anthropology of Everyday Knowledge: Selected Readings. Harmondsworth: Penguin, 1973, s. 98-110.
DOUGLAS, Mary. Natural symbols: explorations in cosmology. London – New York: Routledge, 1996.
DOUGLAS, Mary. Purity and danger: an analysis of concept of pollution and taboo. London: Routledge, 2002.
ERIKSEN, Thomas H. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha: Triton, 2007.
GEERTZ, Clifford. Étos, světový názor a analýza posvátných symbolů. In Interpretace kultur: Vybrané eseje. Praha: SLON, 2000, s. 147–164.
LANGER, Susanne Katherina. Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
OKELY, Judith. The Traveller-gypsies. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
ORTNER, Sherry B. On Key Symbols. American Anthropologist 75 (1973): 1338–46.
WOLFE, Alan. Democracy versus Sociology: Boundaries and Their Political Consequences. In Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making of Inequality. Chicago: University of Chicago Press, 1992. 309–325.