Psychoterapie

Doplňkové

Úvodní prvek:

PSYC

Předmět je koncipován jako samostatná vědecká disciplína, která čerpá z psychologických poznatků a nalézá uplatnění v oborech, které dnes nazýváme pomáhajícími profesemi. Předmět poskytuje vhled do obecné psychoterapie, studenti se setkávají se současnými psychoterapeutickými směry. Získané poznatky mohou být i dovednostmi, které lze uplatnít při práci se samotnými klienty v průběhu praxe.

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky o lidském zdraví, jeho poruchách, prevenci a léčbě těchto poruch z hlediska možností jejich ovlivňování komunikační a vztahovou cestou. Využívá se zde poznatků zejména psychologie a přístupů psychosomatické medicíny. Dalším cílem je též poskytnou poznatky o působení psychoterapie a její ovlivnění osobnosti a též rozbor jednotlivých psychoterapeutických přístupů.

Osnova předmětu: 1) Vymezení oboru psychoterapie, 2) Indikace a cíle psychoterapie, 3) Formy a prostředky psychoterapie, 4) Psychoterapeutický vztah a psychoterapeutický proces, 5) Faktory psychoterapie, 6) Behaviorální terapie, 7) Rogersovská terapie, 8) Psychoanalytická psychoterapie, 9) Logoterapie a existenciální analýza, 10) Tvarová terapie, 11) Systemická rodinná terapie.

Seznam doporučené literatury najdete zde: psyc.docx

 

Úvodní prvek:

PSYC