Rituály a bohoslužby západní tradice

Doplňkové

Úvodní prvek:

RITU

Předmět seznamuje s místem rituálů a liturgického slavení v životě společnosti. Příhlíží zejména k západní bohoslužebné tradici. Představuje teologická východiska bohoslužby, formování křesťanské liturgie, základní pojmy, symbolickou stránku, strukturu jednotlivých typů liturgie, členění času v bohoslužbě, význam liturgické modlitby a liturgického prostoru.

Cílem předmětu je seznámit s vymezením a místem bohoslužby v západní tradici, s formováním křesťanské bohoslužby, se základními pojmy, strukturou jednotlivých typů liturgie, členěním času v bohoslužbě, významem liturgické modlitby a liturgického prostoru.

Osnova předmětu: 1) Všeobecně: důrazy jednotlivých etap historického vývoje bohoslužby, bohoslužba jako komunikační proces, symboly v liturgii, zaklady křesťanské liturgie. 2) Jednotlivě: liturgie křesťanských svátostí, zejména eucharistie, bohoslužby s umírajícími a pohřeb, rituály žehnání, svátostiny, denní modlitba církve, liturgický rok a posvěcování času.

Seznam doporučené literatury najdete zde: ritu.docx

Úvodní prvek:

RITU