Stát versus církev: sekularizace společnosti v 19.-20. století

Doplňkové

Úvodní prvek:

SEKU

Koncem 18. století tisícileté soužití státu a církví přestává být samozřejmostí. Procesy dynamické modernizace společnosti jsou v této době doprovázeny procesem sekularizace, který vytěsňuje církev z veřejného prostoru a radikální ji zbavuje mocenského vlivu. Církev na to reaguje odmítáním moderny en bloc, uzavíráním se to sebe (mentalita obleřené pevnosti), nebo naopak ztrátou vlastní identity. Hledání nového postaven a role církví je doprovázen nepochopením a střety z obou stran.

Dnešní postavení náboženství a církví v evropské společnosti lze v mnohém vysvětlit pohledem do dějin komplikovaných vztahů církve, státu a společnosti v 18.-20. století.

Osnova předmětu: 1) osvícenství a zrození nového paradigmatu, 2) francouzská revoluce a odpověď církve, 3) vznik moderního antiklerikalismu, 4) vzestup a pád liberálního katolicismu, 5) Pius IX. a Sylabus omylů moderní doby, 6) Kulturkampf a konec církevního státu, 7) modernismus a antimodernismus v katolické církvi, 8) Radikální alternativa – americký model, 9) Církve a totalitní režimy 20. století, 10) Pokus o změnu: Druhý vatikánský koncil, 11) Integristická odpověď.

Seznam doporučené literatury najdete zde: seku.docx

 

Úvodní prvek:

SEKU