Interpretační seminář 6

Bakalářské

Úvodní prvek:

INTS 6

Předmět je úvodem do studia transkulturní komunikace za využití cizojazyčných (anglických) zdrojů. Prakticky zaměřené semináře kombinují výuku angličtiny s četbou, překladem a interpretací anglických (tištěných, audiovizuálních, elektronických) pramenů.

Tématické zaměření seminářů je vymezeno přípravou na magisterské přijímací zkoušky a dokončováním bakalářské práce.1. Citace a překlady anglických zdrojů v bakalářské práci I2. Citace a překlady anglických zdrojů v bakalářské práci II3. Jak napsat shrnutí bakalářské práce v anglickém jazyce4. Nácvik představení vlastního životopisu a dosavadního vzdělání u přijímací zkoušky5. Nácvik čtení s porozuměním a ústní prezentace anglického pramene u přijímací zkoušky6. Nácvik psaní eseje v anglickém jazyce u přijímací zkoušky

Úvodní prvek:

INTS 6