Všechny barvy církve

Radek Martínek

Úvodní fotka:

Všechny barvy církve

Publikace

22/06/2020

Během staletí se na půdě křesťanského světa v rámci nábožensko-rituálního prožívání života vyvinul zcela specifický systém a řád barev s morálními a symbolickými konotacemi…

V každé kultuře se v postavení garantů společenského řádu objevují zcela specifické dílčí skupiny obyvatel, jejichž úkol je v mnohém odlišný od většinové společnosti. To se nutně musí projevit v odlišném oděvu, který je nositelem snadno rozlišitelných vnějších symbolů odkazujících ke stupni hierarchické podřízenosti. Jen tak je možné dosáhnout skutečné životaschopnosti velkých organizovaných celků.Pro dnešního člověka je asi nejpochopitelnějším příkladem hodnostní systém zavedený v ozbrojených složkách, reprezentující výkonný rozměr státní autority. A nemůžeme vynechat ani různá církevní společenství.

Během staletí se na půdě křesťanského světa v rámci nábožensko-rituálního prožívání života totiž vyvinul zcela specifický systém a řád barev s morálními a symbolickými konotacemi, které člověk dnešní doby používá podvědomě. Ke správnému „čtení“ tohoto typu neverbální komunikace je nutné znát kulturně-antropologické pozadí židovsko-křesťanské tradice, jež měla zcela zásadní vliv na utváření euro-amerického moderního civilizačního modelu. Jednotlivé kapitoly se na pozadí historických souvislostí věnují příslušným barvám, jejich symbolice a rozdílnému užití v profánním světě a v bohoslužbě.

Kniha byla vydána s podporou ESF.

Úvodní fotka:

Všechny barvy církve

Odkazy a soubory: