Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.

Odborná asistentka

Úvodní fotka:

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.

Zdenka Sokolíčková (nar. 1983 na Vysočině) vystudovala kulturologii a evropská kulturní studia. V oboru transkulturní komunikace působí od roku 2011. Práce na univerzitě pro ni znamená svobodu, prostor pro tvůrčí činnost a možnost být v intenzivním kontaktu s mladými lidmi, učit je a učit se od nich. Důležitou součástí jejího odborného profilu jsou zkušenosti ze zahraničí – studijní, badatelské a výukové pobyty absolvovala v Německu, Itálii, Holandsku, Japonsku, Litvě, Norsku a na Kypru.
S dětmi a manželem – polárním ekologem – žije v Praze.

Vzdělání, kvalifikace, zaměstnání

2011 – dosud: odborná asistentka na Katedře kulturních a náboženských studií
únor – březen 2015: badatelský pobyt u prof. T. H. Eriksena na University of Oslo, Norsko
březen 2015: výukový pobyt ERASMUS na Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Německo
únor 2013: výukový pobyt ERASMUS na Kaunas University of Technology, Litva / studijní pobyt na Università La Sapienza, Řím, Itálie
duben 2012: výukový pobyt ERASMUS na University of Cyprus, Kypr
2006 – 2011: organizační investiční poradkyně, konzultantka a analytička – Projektová a rozvojová agentura a.s., Praha
2009 – 2011: denní navazující magisterské studium (MA) v oboru Euroculture – Katedra historie, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci / Faculty of Arts, Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí

2007 – 2010: prezenční doktorské studium (PhD) v oboru kulturologie – Katedra teorie kultury (kulturologie), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze září 2010 – prosinec
2010: studijní stáž (ERASMUS MUNDUS) – University of Ōsaka, Japonsko únor 2010 –
červen 2010: studijní stáž (ERASMUS) – Rijksuniversiteit Groningen, Nizozemí duben
2009 – červen 2009: studijní stáž (Fond mobility UK) – Università degli Studi di Trento, Itálie
únor 2009 – březen 2009: stážistka Českého centra v Berlíně, Německo únor 2008 –
květen 2008: studijní stáž (mezivládní smlouva) – Università degli Studi di Trento, Itálie
2002 – 2007: denní magisterské studium (Mgr.) v oboru kulturologie – Katedra teorie kultury (kulturologie), Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze září 2005 – březen
2006: studijní stáž (ERASMUS) – Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Německo

Výuková činnost

Základy evropské civilizace, Dějiny lidského myšlení, Kulturní a sociální antropologie, Základní teorie kultury, Úvod do studia transkulturní komunikace, Politická a sociální etika, Antropologie jazyka, národa a národnosti, Střet civilizací v globálním světě, Kulturní ekologie.

Ve vědecké činnosti zaměření na oblasti: ideové základy evropské integrace environmentální a hodnotové hledisko aktuálních proměn západní společnosti

Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti

2015 PdF UHK – organizace vědecké konference Naše společná přítomnost (Různé kultury, jedna příroda)
2013 spolupráce s iniciativou University for the Future (http://u4future.net/)
2012 – 2014 PdF UHK projektový management – ESF projekt Inovace studijního oboru transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce (CZ.1.07/2.2.00/28.0131)
2012 – 2013 PdF UHK – organizace vědecké konference Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace (2012), Člověk jako východisko dialogu kultur (2013)
2011 – 2013 FF Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie kultury (kulturologie) – organizace vědecké konference Naše společná přítomnost (Globální výzvy pro kulturní ekologii – březen 2011, Měnící se společnost – březen 2012, Current challenges for Central Europe – duben 2013, http://www.ecoology.org/)
2011 CIEE: Council on International Educational Exchange, Praha – přednáškový cyklus European Environmental Studies, společně s Mgr. Janem Vávrou
2010 FF Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra politologie a evropských studií – zapojení do projektu The Global Financial Crisis: An Interdisciplinary Analysis za podpory MŠMT ČR, spolupráce na přípravě kurzů The Worldview of Neoclassical Economics a The Global Financial Crisis: An Interdisciplinary Analysis pro akademický rok 2010/2011
2008 – 2011 FF Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie kultury (kulturologie) – přednáškový cyklus Západní obraz světa: Kulturní antropologie a kulturní ekologie, společně s Mgr. Janou Válkovou, Ph.D., pro 1. ročník 2008 – 2009 spolupráce s MK ČR na přípravě Podkladové studie ke Státní kulturní politice na léta 2009 – 2014
2007 – 2008 FF Univerzita Karlova v Praze, Katedra teorie kultury (kulturologie) – spolupráce na sociologických výzkumech v Blatné, Velkém Meziříčí a Českém Krumlově

Přehled publikační činnosti

MONOGRAFIE
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Výzvy pro transkulturní komunkaci.Ostrava: Moravapress, 2014.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Challenges for Transcultural Communication. Lublin, ELPRESS, 2014.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Člověk v pokorném závazku vůči světu: studie z ekologické etiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. What Do We Mean by a ‚Strong Europe‘?Cultural weakness of EU environmental policy. Saarbrücken: LAP Lambert, 2011.

PŘEKLADY

GALIMBERTI, Umberto; překlad SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. Znepokojivý host: Nihilismus a mládež. Ostrava : Moravapress, 2013.

KAPITOLY V KNIZE

SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Přátelská tvář nihilismu: V čem může být rozklad hodnot spíše příležitostí než hrozbou.“ Člověk jako východisko dialogu kultur: Konceptuální předpoklady transkulturní komunikace, Studia Transculturalia I. Ústí nad Orlicí: Oftis; Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2013.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Kam vedou hovory o kulturní rozmanitosti.“ Krize v multikulturalismu: multikulturalismus v krizi. Ústí nad Orlicí: Oftis; Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2012.

ČLÁNKY V ODBORNÝCH PERIODICÍCH
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „A nezapomeňte na pokoru. Spor o postavení člověka v environmentální etice.“ Sociální studia, č. 1 (2013): 35-62.
LAPKA, Miloslav; VÁVRA, Jan; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Cultural ecology: Contemporary understanding of relationship between human and environment.“ Journal of Landscape Ecology. Brno: Czech Society for Landcape Ecology, 2012.
VÁVRA, Jan; LAPKA, Miloslav; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Pět tezí současné kulturní ekologie.“ Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica – Studia Sociologica. Praha: Univerzita Karlova, 2012.
ASSENZA, Gaudenz; MARTYNAU, Aliaksandr; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Silná Evropa? Ekonomická krize a ekologické závazky.“ Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica – Studia Sociologica. Praha: Univerzita Karlova, 2012.
SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „Životní prostředí ve společenských vědách: Globální výzvy pro kulturní a sociální ekologii.“ Ekologie a společnost 22, č. 2 (2011): 14.
ASSENZA, Gaudenz; MARTYNAU, Aliaksandr; SOKOLÍČKOVÁ, Zdenka. „The Ideational Background of the Global Economic Crisis.“ HUMANICUS, č. 6 (2011).

Jazykové schopnosti
Anglický jazyk, C2 zkušený uživatel, 2009: CPE (Grade A)
Německý jazyk, C1 zkušený uživatel, 2006: DSH Prüfung 3
Italský jazyk, C1 zkušený uživatel, 2008: CILS 3
Holandský jazyk, A1 uživatel základů jazyka

Další znalosti a dovednosti
zkušenosti s řízením projektů zkušenosti a ocenění v oboru amatérská umělecká recitace schopnost přizpůsobit se multikulturnímu prostředí
od roku 2004 členství v mezinárodní cestovatelské organizaci (SERVAS)
od roku 2010 členství v České ornitologické společnosti dobrovolnictví pro místní komunitu (kultura, práce s dětmi)
spolupráce na organizaci divadelního festivalu Sbírka motýlů

Záliby: výtvarné umění, poezie, četba, cizí jazyky a kraje, pozorování ptáků

Od května 2015 na mateřské (rodičovské) dovolené.

Úvodní fotka:

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D.