Mgr. Petr Macek, Ph.D.

Zástupce vedoucího - Odborný asistent

Úvodní fotka:

Mgr. Petr Macek, Ph.D.

Je absolventem doktorského studia v oboru církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém studiu se věnoval osobnosti českého filosofa a teologa Metoděje Habáně a dějinám české novotomistické filosofie. Odborně se zaměřuje na problematiku moderních českých církevních dějin a vztahu církve a sekulární společnosti. Na katedře působí jako odborný asistent a zástupce vedoucího katedry, mj. se věnuje koordinaci bakalářského studia a anglického studijního programu Transcultural Communication. Dlouholetý skaut, má rád společný čas s rodinou a dlouhé běhy v horách.

Pozice a funkce na pracovišti
2017: Zástupce vedoucího katedry
2014: Odborný asistent

Vzdělání, kvalifikace
2010 – 2018: Církevní a obecné dějiny 19.-20. století, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – doktorské studium
2009 – 2013: Teologické nauky, Katolická teologická fakulta UK – bakalářské studium
2007 – 2010: Evropská studia, Fakulta sociálních věd UK – magisterské studium
2006 – 2011: Historie, Filosofická fakulta UK – bakalářské studium
2004 – 2007: Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd UK – bakalářské studium

Přehled zaměstnání
2016 – 2018: Výkonný redaktor odborných časopisů AUC Theologica a MKR Communio

Zahraniční stáže
2019: Hanshin University, Seoul, Jižní Korea
2017: Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Kolín nad Rýnem, SRN
2008 – 2009: University of Limerick, Limerick, Irsko
 
Akademické, univerzitní a další aktivity
2016: Člen redakční rady odborného časopisu MKR Communio

Ve vědecké činnosti zaměření na oblasti
České církevní dějiny, dějiny vztahu církve a společnosti, sekularizace

Přehled publikační činnosti
MACEK Petr. Metoděj Habáň. Učitel, filosof a svědek 20. století.Praha: Krystal OP 2019. ISBN: 978-80-7575-057-0.
MACEK Petr. Obraz člověka v díle Metoděje Habáně. Studia Theologica 2019, 21(1), s. 113-129. ISSN 1212-8570.
MACEK Petr. Nástin veřejného působení Metoděje Habáně v šedesátých letech 20. století. Acta Universitatis Carolinae. Theologica.2016, 6(2), s. 153-170. ISSN 1804-5588.
MACEK Petr. Liturgické hnutí v českých zemích na příkladu časopisu Pax. Teologické texty. 2014, 25(1/2014), s. 17-28. ISSN 0862-6944.
MACEK, Petr: Liturgické hnutí v českých zemích na příkladu časopisu Pax. Teologické texty, č. 1, roč. 2014, s. 17 – 28.
MACEK, Petr: Balík, S. – Hanuš, J. a kol.: Primasové katolické církve – země střední Evropy v čase komunismu. Recenze, Teologické texty, č. 4, roč. 2011.
MACEK, Petr: Předali nám štafetu. Dominikánský časopis Na hlubinu. Perspektivy 42/2010.
MACEK, Petr: Jan Pauly – portrét v rámci projektu Martyrologium české katolické církve. Česká křesťanská akademie, 2008.

Úvodní fotka:

Mgr. Petr Macek, Ph.D.