Co je Transkulturní Komunikace?

Současný svět

Vlivem migrace a globalizace dochází k setkávání rozmanitých kultur, společenské změny utvářejí nové subkultury. V bezprecedentní situaci současného světa je náročnější dostát požadavkům nutným k tomu, aby přes hranice těchto skupin mohl fungovat vzájemný dialog. Zejména je nutné kulturní odlišnosti nejen respektovat, ale zároveň je překročit.

Transkulturní cesta k dialogu

Transkulturní Komunikace zkoumá podmínky, díky kterým je toto překračování možné. Nepředpokládá samozřejmé vzájemné obohacování, spíše se „navzdory“ kulturním odlišnostem snaží najít univerzální rysy, které by umožňovaly setkávání a dialog napříč kulturami.
Obor se tak zabývá nejen specifiky jednotlivých kultur, jak je studuje kulturní antropologie, ale společně třeba s filosofickou antropologií se ptá také po univerzálně lidských rysech. Pozornost je dále věnována teoriím etiky a jejich aplikacím, například v oblasti různých setkání a střetů civilizací.
Tyto tři základní perspektivy jsou prakticky podporovány prostřednictvím osobnostně-komunikačního rozvoje a jazykových dovedností.

Projekt Inovace TK

Stále se snažíme zlepšovat

Na projekt s názvem "Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a realizace výuky v anglickém jazyce" pro léta 2012-2014 katedra získala prostředky ESF z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V rámci projektu byly organizovány tuzemské a zahraniční exkurze, studenti měli možnost absolvovat odborné stáže a výuku zahraničních odborníků, vznikla oborová knihovna s publikacemi v češtině a v angličtině atd. Jsme rádi, že se díky evropské podpoře podařilo studijní obor posunout dál a zajistit našim studentům to nejkvalitnější vzdělávání.

Historie oboru

Už dávno nejde o to, jestli budeme žít společně, ale o to jak

První absolventi ukončili studium v květnu roku 2013. Obor je v České republice (na rozdíl od zahraničních univerzit střední i západní Evropy či USA) poměrně novým počinem; má však hlubší kořeny v tvůrčích a publikačních aktivitách svých pedagogů (nahlédněte například do výběru z naší publikační činnosti, která v rámci PdF UHK tvoří významný podíl vědeckých a výzkumných výsledků).
Současný svět před nás staví nové požadavky a Transkulturní Komunikace je jednoduše aktuální výzvou.

Ohlédnutí za akademickým rokem 2013/2014

Od 5. do 11. června 2014 se uskutečnila cesta do českých vesnic rumunského Banátu. / V dubnu 2014 studenti druhého ročníku uspořádali cyklus panelových diskuzí o aktuálních tématech. / 17. dubna se v Českých Budějovicích konala konference „Naše společná přítomnost“, kterou katedra pořádala spolu s FF UK, EF JČU a COŽP UK. / 24. dubna 2014 se uskutečnila exkurze na soutok Dyje a Moravy, navštívili jsme Mikulčice, Břeclav a Pohansko. / 8.-10. dubna 2014 přednášel našim studentům cambridgeský profesor Julius Lipner, expert na hinduismus. / 25.-26. března 2014 katedra pořádala konferenci s názvem „Od člověka k člověku: Antropologická východiska služby“. Vystoupili na ní mimo jiné prof. Tomáš Halík a prof. Umberto Galimberti. / 20. března 2014 jsme se studenty vyjeli na exkurzi do Karlových Varů. / 10. února 2014 jsme společně zahájili nový semestr v nových prostorách na budově E. / 9. prosince 2013 proběhla prezentace osmi odborných monografií, které vyšly v rámci našeho projektu ESF. / 5. a 6. prosince 2013 pro nás přednášel Vincenzo Pace, profesor sociologie a sociologie náboženství Univerzity v Padově. / 2. prosince 2013 se uskutečnilo setkání zaměřené na možnosti dalšího studia po ukončení našeho bakalářského. Tentokrát s našimi čerstvými absolventy. / V rámci kurzu Teorie a praxe médií jsme 14. listopadu 2013 navštívili regionální redakci MF Dnes v Hradci Králové. / 11. listopadu 2013 promluvila dobrovolnice Klára Vacková o své tříměsíční stáži v Ugandě. / V rámci projektu ESF se během září a října 2013 konaly tři podzimní exkurze: do Lednicko-valtického areálu, Orlických hor a Podorlicka, a polské Osvětimi a Krakova. Lednicko-valtická exkurze do pohraničního kraje byla realizována ve spolupráci s organizací Antikomplex a za účasti německých stážistů. / Absolventka Transkulturní komunikace Lucie Mílová vystavovala v září 2013 společně s dalšími výtvarníky v pardubickém OC Grand.