Zimní semestr plný akcí

Jana Karlová

Úvodní fotka:

Zimní semestr plný akcí

Komentář

22/06/2020

23. září 2019 začíná výuka zimního semestru.
V 8:15 pořádá PdF startovací přednášku pro první ročníky v aule budovy A.
V 15:00 se v učebně E25 (3. podlaží budovy E) koná transkulturní setkání pedagogůse všemi studenty denního studia. Společně zahájíme akademický rok ashrneme nejdůležitější organizační informace. Předpokládaná délka 30minut.
V pondělí 30. září od 14:00 nabízíme diskuzi o bakalářskýchpracích. Určena je zejména studentům 2. ročníku. Ti budou během zimníhosemestru závazně zapisovat zadání své práce. Setkání proběhne v některé znašich učeben (bude upřesněno). Zveme všechny, pochopitelně však čekámespíše účast denních studentů. Kolegy z kombinovaného studia prosíme,aby se obraceli na konkrétní vyučující v rámci konzultačních hodin čisvých kurzů. Se začátkem semestru zveřejníme dokument s nejdůležitějšímiinstrukcemi a doufáme, že ledacos vyjasní.
21.- 24. října 2019 proběhne exkurze denních studentů prvníhoročníku Transkulturní komunikace. Nabízíme bližší seznámení se s oborem,pedagogy i vzájemně s novými kolegy z ročníku. Cílem exkurze budekrásný Neratov v Orlických horách. Detaily budou upřesněny.
30. října pořádáme diskuzi, v níž se setkají prof. TomášHalík a prof. Joseph Freise. Tomáše Halíka českému publiku nejspíš nenínutné představovat. Joseph Freise je významnou osobností studiímezikulturního a mezináboženského dialogu, znám je spíše na západ odnás. Má mnohaleté zkušenosti z praxe, výzkumu i výuky, podílel senapříklad na projektech směřujících k dialogu německých a palestinskýchstudentů.
Prof. Freise bude od 29. 10. do 1. 11. 2019 také přednášet pro studentynavazujícího magisterského studia Transkulturní komunikace.
18. a 19. 11. 2019 bude pro všechny denní studenty přednášetIvan Foletti, historik umění a vedoucí Centra raně středověkých studiíMasarykovy univerzity v Brně. Hovořit bude kromě jiného i o projektu Migrating Art Historians,v němž je pěší pouť do Santiaga de Compostela autentičtější formouporozumění středověkému umění, než jakou nabízí většina dnes obvyklýchpříležitostí. 

Úvodní fotka:

Zimní semestr plný akcí