The Golden Opportunity? Migration to Svalbard from Thailand and the Philippines

Zdenka Sokolíčková

Úvodní fotka:

The Golden Opportunity? Migration to Svalbard from Thailand and the Philippines

Publikace

13/06/2023

V Nordic Journal of Migration Research je on-line dostupný skvělý článek Zdenky Sokolíčkové. Vychází z terénního šetření uskutečněného mezi únorem 2019 and červnem 2021, autorka se zaměřuje na možnosti, problémy a výzvy imigrantů z Thajska a Filipín. V něčem jsou srovnatelné s dalšími místy, v něčem je situace na Svalbardu velmi svérázná.

Sokolickova, Z. (2022). The Golden Opportunity? Migration to Svalbard from Thailand and the Philippines. Nordic Journal of Migration Research12(3), 293–309. DOI: http://doi.org/10.33134/njmr.488

Úvodní fotka:

The Golden Opportunity? Migration to Svalbard from Thailand and the Philippines