Ve jménu bezpečnosti

tým TK, Markéta Janků

Úvodní fotka:

Ve jménu bezpečnosti

Komentář

09/01/2021

V rámci letošního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se objevil také snímek naší absolventky Markéty Janků s názvem Ve jménu bezpečnosti.

Snímek se snaží reflektovat, nakolik v sobě zdánlivě pozitivní ochranná opatření nesou potenciál legitimizace násilí ve jménu vyšších principů. Markéta Janků vycházela z teoretických principů mimetické teorie kultury, především z perzekučních mechanismů vázaných na perzekuční stereotypizace a poukázala na nebezpečný potenciál, který v sobě nese nová klasifikace jednotlivců a skupin založená na preventivních opatřeních proti šíření nákazy nemoci Covid-19.

Film Markéty Janků se odvíjí od tří emblematických příkladů porušení ochranných opatření vlády a poukazuje, jak snadno se tato opatření mohou proměnit v represivní opatření, při jejichž aplikaci je konkrétní člověk až na druhém místě. Současně vynáší na světlo lidský rozměr jednotlivých kauz s intencí se zastat obětí přeexponovaných obvinění, ať už přicházejí ze strany bezpečnostních složek, politických elit nebo veřejnosti.

Pusťte si dokument přímo, bez nutnosti registrace, na transkulturním facebooku! Snímek je dále možné shlédnout na portálu dokumentárních filmů DAFilms.cz

Úvodní fotka:

Ve jménu bezpečnosti