The strategy of beatifications and canonisations under Pius XII. – Strategie kanonizačních procesů pontifikátu Pia XII. (1939-1958)

Tým TK

Úvodní fotka:

The strategy of beatifications and canonisations under Pius XII. – Strategie kanonizačních procesů pontifikátu Pia XII. (1939-1958)

Komentář

10/05/2023

Jménem Katedry kulturních a náboženských studií si Vás dovolujeme pozvat na přednášku „The strategy of beatifications and canonisations under Pius XII. (1939-1958)“.

Naše pozvání přijal Claus Arnold – uznávaný profesor církevních dějin na Gutenberg-Universität v Mohuči a člen mezinárodního historického týmu s přednostním právem výzkumu v papežských archivech.

Přednáška proběhne v angličtině a bude překládána do češtiny.

Datum konání: 18. 5. 2023 17:00, Místo: Budova A – A6, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové

Úvodní fotka:

The strategy of beatifications and canonisations under Pius XII. – Strategie kanonizačních procesů pontifikátu Pia XII. (1939-1958)